Бош орундар

04.10.2019

курулуш долбоорлору боюнча такшалма

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу конкурстук негизде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОЛОГИЯЛЫК бөлүмүнүн курулуш долбоорлору боюнча бɵлүмчɵсүнɵ эки жылдык такшалма программасын ɵтүүгɵ чакырат.

04.10.2019

АЛТЫН ЫЛГОО ФАБРИКАСЫНЫН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫНДА ТАКШАЛМА

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу конкурстук негизде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн  АЛТЫН ЫЛГОО ФАБРИКАСЫНЫН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫНДА эки жылдык такшалма программасын ɵтүүгɵ чакырат.

04.10.2019

МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО бөлүмүндɵ такшалма

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ ҮЧҮН ТАКШАЛМА ПРОГРАММАСЫ «Кумтөр Голд Компани» ЖАК сынак негизинде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн МАТЕРИАЛДЫК–ТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО бөлүмүнɵ эки жылдык такшалма программасына ɵтүүгɵ чакырат.

14.06.2019