Эмнеге, Эмне жана Кайдан алынат?

Эмнеге, Эмне жана Кайдан алынат?

Биз ишмердүүллүгүбүздөгү максаттарга жетүүдө бизнес жүргүзүү жолу менен кызматкерлер ишин аткаруу ыкмалары негизги принциптер деп ишенебиз. Биз жетекчилерибизден, адистерибизден жана катардагы кызматкерлерибизден эң жогорку этикалык нормаларды кармануусун күтөбүз.

Бул талаптар компаниянын төмөнкү саясаттарында берилген:

  • Этикалык нормалардын топтому (англис же орус тилинде)
  • Подряд боюнча жалпы шарттар (англис же орус тилинде)
  • Жеткирип берүүнүн жалпы шарттары (англис же орус тилинде)
  • Кызмат көрсөтүүнүн жалпы шарттары (англис же орус тилинде)
  • Жеткирип берүүчүнүн жүрүм-турум кодекси (англис же орус тилинде)

Биздин компания менен кызматташууга кызыкдар товар же кызмат көрсөтүүчүлөр Компанянын даректерине ишканасы жөнүндө кат жана коммерциялык сунуш жиберүүсү шарт.

Төмөндө КГК сатып алууларынын негизги категориялары менен географиясы келтирилген.