Бөбөктөргө жол коопсуздугу жөнүндө

published: 30 November 2017

Жол эрежелерин сактоого балдарды үйрөтүүнүн эң мыкты жолу – оюндар аркылуу иш жүзүндө.

Previous publicationKumtor's contribution to the budget of Kyrgyzstan Next publication“Road Safety and Traffic Rules” Training in Bishkek for Company Employees’ Children
© 2011-2023 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.