(Кыргызча) Ысык-Көл областынын кыргыз тилиндеги “Ысык-Көл жамылыгы” областтык гезиттеринин атайын чыгарылышы чыкты

published: 07 September 2013

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.

Previous publicationKumtor Company Contributed 5,400 Books to Kyrgyz Educational Institutions Next publicationCenterra Enters into Non-Binding Memorandum of Understanding with the Kyrgyz Government
© 2011-2023 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.