(Кыргызча) “Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Казыналык жана салык салууну финансыны башкаруу бөлүмү эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

published: 22 June 2023

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.

Previous publicationSPECIALIST-ANALYST FOR FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF CONTRACTORS (BISHKEK OFFICE)
© 2011-2023 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.