(Кыргызча) “Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Казыналык жана салык салууну финансыны башкаруу бөлүмү эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

(Кыргызча) “Кумтөр Голд Компани” ЖАК ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрү арасында Казыналык жана салык салууну финансыны башкаруу бөлүмү эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

published: 22 June 2023

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.