(Кыргызча) АЙРЫМ ММКлар ТАРАБЫНАН АЙТЫЛЫП, ЖАЗЫЛЫП КЕЛГЕН «КУМТӨР» БОЮНЧА ЖОГОТУУЛАР, КОМПАНИЯНЫН ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫНА ДАЛ КЕЛБЕЙТ ЖАНА ТУУРА ЭМЕС МААЛЫМАТ

published: 15 August 2023

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.

Previous publicationKumtor provided 2,580 food packages for people with disabilities in Issyk-Kul and Chui provinces
© 2011-2023 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.