The value shares Centerra Gold Inc. on the Toronto Stock on 17.06.2021: 7.99 USD Value of Kyrgyzstan's shares in Centerra Gold Inc. : 618 440 110 USD

(Кыргызча) Кумтөр бардык кызыктар уюмдарды Кумтөр кен казуу жайында, жаңы инфраструктура объектилерин куруу долбоору алкагында, долбоорлоо жана курулуш иштерин жүргүзүү үчүн тандоо процессине катышууга чакырат.

published: 12 November 2013

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.

Previous publicationInterview of Centerra’s CEO Ian Atkinson Next publicationOperating Results of the 3rd Quarter of 2013
The value shares Centerra Gold Inc. on the Toronto Stock on 17.06.2021: 7.99 USD USD Value of Kyrgyzstan's shares in Centerra Gold Inc. : 618 440 110 USD
© 2011-2021 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.