(Кыргызча) Кумтөр бардык кызыктар уюмдарды Кумтөр кен казуу жайында, жаңы инфраструктура объектилерин куруу долбоору алкагында, долбоорлоо жана курулуш иштерин жүргүзүү үчүн тандоо процессине катышууга чакырат.

published: 12 November 2013

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.

Previous publicationInterview of Centerra’s CEO Ian Atkinson Next publicationOperating Results of the 3rd Quarter of 2013
© 2011-2022 "Kumtor Gold Company." Copying of materials is possible only with written permission.