(Кыргызча) ЭМГЕКТИ ЖАНА ДЕН СООЛУКТУ КОРГОО, ЖАНА ӨНӨР ЖАЙ КООПСУЗДУГУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

(Кыргызча) ЭМГЕКТИ ЖАНА ДЕН СООЛУКТУ КОРГОО, ЖАНА ӨНӨР ЖАЙ КООПСУЗДУГУ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

published: 22 November 2023

Sorry, this entry is only available in Кыргызча and Russian.