ТИМ СМИТ, MMD (MINING MACHINERY DEVELOPMENTS) КОМПАНИЯСЫНЫН САТУУЛАР БОЮНЧА МЕНЕДЖЕРИ: «КУМТӨРДӨ ӨНДҮРҮШ АБДАН ЖАКШЫ ЖОЛГО КОЮЛУПТУР»

ТИМ СМИТ, MMD (MINING MACHINERY DEVELOPMENTS) КОМПАНИЯСЫНЫН САТУУЛАР БОЮНЧА МЕНЕДЖЕРИ: «КУМТӨРДӨ ӨНДҮРҮШ АБДАН ЖАКШЫ ЖОЛГО КОЮЛУПТУР»

Жарыяланган: 26 June 2024