Маалымат технологиялар бөлүмүнүн PowerApps иштетүүчү

Маалымат технологиялар бөлүмүнүн PowerApps иштетүүчү

Жарыяланган: 19 April 2023

“Кумтор Голд Компани” ЖАК

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

 

Маалымат технологиялар бөлүмүнүн

PowerApps иштетүүчү

 

Билдирүүнүн номери: KGC-23-067

 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ:

  • Microsoft Office 365 тиркемелери менен иштөө, анын ичинде PowerApps & Power Automate кызматтарында тиркемеледи иштеп чыгуу жана MS SharePoint Online колдоо;
  • Корпоративдик ERP чечиминин модулдарын иштеп чыгууга катышуу;
  • Колдонуучу интерфейстерин иштеп чыгуу.

 

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

  • Маалымат технологиялар тармагындагы жогорку билим;
  • Иш тажрыйбасы:

маалымат системалары тармагында – 3 жылдан кем эмес;

– МТ долбоорлорунда жана тапшырмаларында иштеп чыгуучу кызматында – 3 жылдан кем эмес;

– Microsoft Office 365 Power Platform тиркемелери менен, Power Apps (Canvas, Model-Driven, Portal), Power Automate (преимущество) сыяктуу тиркемелерде иштөө – 1 жылдан кем эмес; 

– SharePoint Online платформасында Workflow иштеп чыгууда – 1 жылдан кем эмес; 

– Колдонмо программалык камсыздоолордун тест скриптерин түзүүдө жана иштеп чыгууда-1 жылдан кем эмес;

– SharePoint Online/Power Apps платформасында корпоративдик чечимдерди долбоорлоодо.

Документ китепканаларын жана тизмелерди, көрүнүштөрдү, формаларды түзүү жана өзгөртүү, кирүү укуктарын орнотуу – 1 жылдан кем эмес;

– популярдуу CMS системалар (WordPress, Joomla, Drupal etc.) жана веб макеттери менен иштөөдө – 1 жылдан кем эмес;

– реляциялык МББС менен, маалыматтарды транзакциялык иштеп чыгууну билүү – 1 жылдан кем эмес;

– API, Cloud and Native кызматтарын колдонуу менен микро-сервистик архитектурада прорграммалоо – 1 жылдан кем эмес;

– булуттук технологиялар менен (PaaS, SaaS) иштөөдө. 

 

Атайын көндүмдөрү жана билими:

– программалоо тилдеринин Delphi, C#, Java биринде объектиге ылайык программалоо;;

– ANSI SQL, MS SQL, PostgreSQL, JavaScript, TypeScript, CSS3, HTML5 тилдерин билүү;

– маалыматтык технологиялар,  программалык камсыздоону иштеп чыгуунун жана долбоорлорду башкаруунун жетилгендик деңгээли боюнча алдыңкы тажрыйбаларды, COBIT, ITIL, CMMI, AGILE, PMBOK стандарттарын бирин колдонуу;

– жогорку коммуникация көндүмдөрүнө ээ болуу.

 

  • Тилдерди билүүсү:

– Орус тили – эркин;

– Кыргыз тили – кубатталат;

– англис тили – орто деңгээлден жогору (Upper Intermediate) же жогорку деңгээл (Advanced).

 

Анкета жана резюме 2023-жыл 22-июну саат 16:00дөн кечиктирилбестен HR@kumtor.kg электрондук дарегине берилиши керек.

Анкетаны алууга болот (https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2021/06/anketa-kandidata-na-rabotu_may-2021.pdf).

 

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА KGC-23-067 БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

АҢГЕМЕЛЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.