”Кумтөрдүн элчилери”

23.10.2017

«Кумтɵр» компаниясынын кызматкерлери «Үмүт-Надежда» балдар реабилитациялык борбор тарбиялануучуларынын спектаклин кɵрүштү

2017-жылдын 20-октябрында «Кумтɵр» компаниясынын сатып алуулар жана логистика бɵлүм кызматкерлери «Үмүт-Надежда» балдар реабилитациялык борборунда болуп, тарбиялануучулар өз күчү менен койгон «Манас» баатырдык эпосунан «Алмамбет» аттуу эң сонун, ич жылыткан, инклюзивдүү театралдык спектаклди кɵрүштү.

23.10.2017

«Кумтɵр» компаниясынын нормативдик базаны сактоо жана долбоорлорду жүзɵгɵ ашыруу бɵлүмүнүн кызматкерлери республикалык жалпы билим берүүчү № 21 мектеп-интернатта ишембилик ɵткɵрүштү

2017-жылдын 7-октябрында «Кумтɵр Голд Компанинин» нормативдик базаны сактоо жана долбоорлорду жүзɵгɵ ашыруу бɵлүмүнүн кызматкерлери начар угуучу жана кийин дүлɵй болуп калышкан балдар үчүн республикалык жалпы билим берүүчү № 21 мектеп-интернатка жардам кɵрсɵтүштү жана анын территориясында ишембилик ɵткɵрүштү.

21.09.2017

«Кумтɵр Голд Компанинин» кызматкерлери ɵнɵктɵштɵрү менен Ысык-Кɵлдүн тескейинде ишембилик ɵткɵрүштү

«Кумтɵр Голд Компани» кызматкерлери жергиликтүү бийликтердин ɵкүлдɵрү жана «Кумтɵр» компаниясы тарабынан уюштурулган микрокредиттик уюмдардын жетекчилери менен бирге Ысык-Кɵлдүн тескейинде ишембилик ɵткɵрүштү.