Ишке орношуу тартиби

«Кумтөрдүн» саясаты ишке кабыл алуунун ачык-айрым процессин камсыз кылат. Бизде эң татыктуу талапкерлерди аныктоо боюнча так критерийлер бар.

Алдынкы өнөр жай өндүрүшүнө ишке орноштуруу боюнча критерий катарында биз минималдуу квалификациялык талаптарды коёбуз. Талапкерлердин билими жана квалификациялык сапаттары арыз берилген позицияларга дал келиши керек, талапкерлер кен ишканасында бийик тоо шарттарында иштөө үчүн зарыл болгон жакшы саламаттыгы бар экенин далилдөө үчүн медициналык изилдөөдөн өтүүгө тийиш. Айрым иштер үчүн (мисалы, бургулоо жабдуусунун машинистинин күбөлүгү/жардыруучунун бирдиктүү китепчеси) атайын мамлекеттик сертификаттардын болушу талап кылынат.

Персоналды жалдоо процессибиз эл аралык стандарттарга дал келет жана калыстык менен ачыктыкты камсыз кылуу үчүн жергиликтүү өнөктөштөрдүн мамилесин эске алат:

 • Алгач кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана карьердик өсүш үчүн кулактандыруулар тактасында «Бош орундар» аталышы астында ички кулактандыруу жайгаштырылат;
 • Ишкананын ичинде ылайыктуу талапкерлер жок болгондо талапкерлерди тыштан тандоо демилгеленет;
 • Вакансиялар жөнүндө маалымат ишкананын веб-сайтында, газеталарда жана биздин маалымат борборлору болгон жергиликтүү жамааттарда жайгаштырылат;
 • Талапкерлерди тандап алуу үчүн жарыяланган вакансияларга ар ким анкета бере алат;
 • Тоо-кен ишканасы жана башка объектилерибиз жайгашкан административдик райондордогу жамааттардан талапкерлерге артыкчылык берилет;
 • Талапкерлерди тандап алууда үй-бүлөлүк жана жеке байланыштар үстөмдүк же артыкчылык кылбайт;
 • Кызматты алуу үчүн негиз болуп квалификация, тажрыйба жана ишке жарамдуулук саналат; жана
 • Рекомендациялар комитет тарабынан берилет, акыркы чечим болсо жетекчилик тарабынан алынат.

Ишке орношуу кадамдары

1. Анкета боюнча тандоо.
Ишке кабыл алууда талапкердин анкетасы ишке орноштуруу жолундагы биринчи кадам болуп саналат. Анкета сиз, сиздин билимиңиз, квалификацияңыз жана көндүмдөрүңүз жөнүндө маалыматтын маанилүү булагы болуп саналат. Аны толук жана тыкан толтуруу үчүн убакыт жумшоо жана көңүл буруу керек.

Анкетаны бул жерден табууга болот.

Анкетага билимиңиз жана иш тажырыйбаңыз жөнүндө маалыматты (резюме, эмгек китепчесинин көчүрмөсү, дипломдор, сертификаттар ж.б.) тиркеп койгонуңуз жакшы болот.
Талаптарга ылайык келишкен талапкерлер кийинки этапка чакырылат.

2. Аңгемелешүү.
Бул этапта биз үчүн сиздин кесиптик квалификацияңыз жөнүндө гана эмес, ошондой эле сиздин жеке сапаттарыңыз жөнүндө да билип алуу өтө маанилүү.
Аңгемелешүүдө комиссиянын курамына төмөнкүлөр киришет: кадрлар бөлүмүнүн өкүлдөр, вакансия бар бөлүмдүн өкүлү, өндүрүштүк окутуунун инструктору жана чет элдик адис.

3. Тестирлөө.
Зарыл болгон учурда, вакансияга жараша, тандап алынган адистиктин бардык талаптарына жооп берген талапкерлер тестирлөөгө чакырылышат.
Үч этаптан кийин комиссия тарабынан компаниянын жетекчилигине ишке алуу боюнча рекомендация берилет. Акыркы чечимди Компаниянын жетекчилиги кабыл алат.

Эгерде комиссия сизди ишке ылайыктуу деп чечсе:

Андан ары сиз медициналык кароого багыттама аласыз. Эгерде медкароодон ийгиликтүү өтсөңүз, анда сиз мурдагы иштеген жериңизден бошонуп жана биздин компанияга иштөөгө таризделе аласыз.

Ишке таризделүү үчүн зарыл документтердин тизмеси:

 • паспорт,
 • бир түстүү фотография 3х4,
 • акыркы иштеген жеринен бошотулгандыгы жөнүндө жазуусу менен эмгек китепчеси,
 • сиздин квалификацияны тастыктоочу диплом/күбөлүк/сертификат жана башка документтер,
 • социалдык коргоо күбөлүгү,
 • аскердик билет/каттоо күбөлүгү.

Эгерде комиссия азыркы учурда сизди бул ишке ылайыктуу эмес деп чечсе:

Сиз кийинчерээк – зарыл көндүмдөрдү талап кылынган деңгээлге чейин өнүктүрдүм деп сезген учурда бул кызматка дагы бир жолу анкета бере аласыз же сиз анын талаптарына ылайык келген башка кызматка анкета бере аласыз.

Сиздин анкеталарыңыз ишке талапкерлердин маалыматтар базасында сакталат.

© 2011-2022 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.