Балыкчы өткөөл базасы – «Кумтөр» ишканасынын эң негизги логистикалык борбору