ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК (КУМТӨР КЕНИ)

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК (КУМТӨР КЕНИ)

Жарыяланган: 18 February 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК 

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Инженер-сметчик (Кумтөр кени)

Билдирүүнүн номери: KGC-21-0345 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ:

 • Пландаштырылган жана аткарылган курулуш-монтаждык иштер боюнча баштапкы эсеп документациясын түзүү;
 • Түзүлгөн жана макулдашылган баштапкы долбоордук-сметалык документация боюнча каржылоого өтүнмөлөрдү (заявкаларды) даярдоо;
 • Аткарылган курулуш-монтаждык иштерин эсепке алууну мыктылоо/жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Курулуш-монтаждык иштерди аткарууда колдонулган материалдык-техникалык ресурстардын наркын аныктоо;
 • Эмгек рыногунда сунуштарды чогултуу жана талдоо;
 • Материалдык-техникалык ресурстарын жана субподряд иштерин жеткирип берүүчүлөрүн тандоо боюнча материалдык-техникалык негиздемеси;
 • Материалдык-техникалык ресурстарды камсыздоо жана субподряд келишимдерин аткаруу боюнча келишим долбоорлорунун экономикалык бөлүгү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • Колдонулган материалдык-техникалык ресурстардын чыгымдарын эске алуу менен иш наркынын калькуляциясын түзүү;
 • Кошумча курулуш-монтаждык иштердин зарылдыгын жана алардын төлөм мүмкүнчүлүгү жөнүндө келишимдин шарттарын талдоо;
 • Каражат сарптоолорун көзөмөлдөө.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Курулуш тармагындагы жогорку билим;
 • Адистиги боюнча 5 жылдан кем эмес практикалык иш тажрыйбасы болуу;
 • Тиешелүү сертификаттардын болуусу;
 • Өндүрүш технологиясын жана курулуш-монтаждык иштердин ыкмаларын билүү;
 • СНиП, ГОСТ, эмгекти коргоо жана коопсуздук техника ченемдерин, ошондой эле AutoCAD/Archicad программаларын билүү. MS Project, MS Office, сметалык документацияны даярдоо;
 • Чиймелерди окуу жөндөмдөрү;
 • Жогорку деңгээлде ишке жарамдуулук, энергиялуулук, чыдамкайлык, тырышчаактык, чечкиндүүлүк, максатка умтулгандык, так болуу, стресске туруктуулук жана коммуникабелдүүлүк;
 • Көйгөйлөрдү чечүүнүн приоритеттерин жана ырааттуулугун аныктоого жөндөмдүү болуу.
 • Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат;

Анкета жана резюмени 2022-жыл 04-март саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот: (https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2021/06/anketa-kandidata-na-rabotu_may-2021.pdf).

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-21-0345.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.