КТРК: Кыргызстан 2013-жылдагы экономикалык жыйынтыктарын чыгарып жатат

КТРК: Кыргызстан 2013-жылдагы экономикалык жыйынтыктарын чыгарып жатат

Жарыяланган: 24 January 2014