29.09.2020: 11.5 USD карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 890 120 309 USD

Коомду ѳнүктүрүү долбоорлору

«Кумтөр Голд Компанинин» башкы артыкчылыктарынын бири – өз ишмердигин жүргүзгөн аймакты толук өнүктүрүүгө салым кошуу аракети. Бир топ жылдардан бери компания жергиликтүү коомчулуктарга ынанымдуу өнөктөш болууга бар күчүн жумшап келет. Биздин конструктивдик кызматташтык – компаниянын ийгиликтүү ишмердигинин өбөлгөсү.
Аймакта өз программаларын жүзөгө ашыруу аракетинде компания төмөнкү төрт багытты камтыган Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү стратегиясын бекем карманат:

  • Айыл чарба тармагын өнүктүрүү;
  • Кичи жана орто бизнестин түрдүүлүгүнө жана өнүгүшүнө көмөктөшүү;
  • Облус жаштары менен өз ара аракеттешүү жана билим берүү демилгелерин колдоо;
  • Экология

Ушул тапта «Кумтөр» тарабынан колдоого алынган бардык долбоор жана демилгелер компания өз ишмердигин жыйынтыктай турган 2026-жылы өз алдынча, туруктуу жана облус калкына жана жергиликтүү бюджетке киреше алып келе тургандай абалда жетиши биз үчүн абдан маанилүү.

«Бир айыл – бир өндүрүм» (БАБП)

 

Долбоордун максаты жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен товарларды өндүрүү аркылуу Ысык-Көл областынын экономикалык потенциалын өнүктүрүү үчүн жеке ишкерлерди жана жергиликтүү жамааттардын иш-аракеттерин бириктирүү болуп эсептелет.

КГК 2016-жылы долбоорду кайрадан ишке киргизген (тагыраак айтканда, аны тең каржылоону кайра баштаган). «Бир айыл – бир продукт» мамилесинин негизиндеги чакан бизнестин модели Ысык-Көл областында Япон эл аралык кызматташуу агенттиги JICA тарабынан каржылануучу «БАБП» долбоорунун алкагында түзүлгөн.
Долбоордун максаттуу тобу жана ишке ашыруу тармагы: Жети-Өгүз жана Тоң райондорундагы кийизден буюмдарды өндүрүү менен алектенген жергиликтүү жамааттарды уюштуруу. Долбоор региондогу чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө көмөктөшүү менен өз алдынча жана ийгиликтүү болууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар.

2019-жылга карата учурдагы натыйжалар:
• 8 кийиз буюмдарын жасоочу чеберкана (цех) түзүлдү;
• 1320 адам түз пайда табуучулар катары тартылды;
• 1293 адам кыйыр пайда табуучулар катары тартылды;
Сатуунун жалпы көлөмү (2019-жылдын январь-август айлары үчүн) 354163 АКШ долларына жетти. Ар бир өндүрүүчүнүн айлык акысы 100-300 АКШ долларын түзөт;
• 9 жарманкеге катышты;
• 900 адам катышкан 83 тренинг өткөрүлдү.

ИРРИГАЦИЯЛЫК СИСТЕМАНЫ ЖАҢЫЛОО

Долбоор айыл чарбасын колдоого багытталган.
Өкмөт ошондой эле айдоо жерлерин кеңейтүүгө басым жасоодо. Эксперттердин баасы боюнча, өлкөдөгү айдоо жерлердин жалпы аянты жетишерлик инвестиция болсо эки эсе көбөйүшү мүмкүн.

Биздин инвестициялардын негизги максаты болуп төмөнкүлөр эсептелет:
(1) сугат суусунун көлөмүн көбөйтүү жана сугат жерлеринин аянтын кыйла кеңейтүү.
(2) түшүмдүүлүктү көбөйтүү, анын натыйжасында фермерлердин кирешесин жогорулатуу.
Областтык комитеттин жыйындарында ирригациялык системаны калыбына келтирүүчү аймактар аныкталды. Долбоор сугат суусунун жетишсиздигине дайым туш болгон жергиликтүү жашоочуларга/фермерлерге,өзгөчө пайдалуу.

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ ПРОГРАММАСЫ

Долбоор 2016-жылы Ысык-Көл областынын айрым жалпы билим берүүчү мектептеринин жогорку класттарындагы (10-11-класстар) ЖОЖдорго тапшыруучу бүтүрүүчүлөрдүн санын көбөйтүү максатында окутуунун негизги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу үчүн ишке кирген.

2019-жылда долбоор эки уюм тарабынан ишке ашырылууда жана эки негизги компонентке топтолгон: 1) жогорку класстардын мугалимдеринин потенциалын жогорулатуу, окуучулардын структуралык тестирлөөдөн өтүүдөгү көндүмдөрүн чыңдоо; 2) окуучуларды кесиптик багыттоо жана карьреалык жактан өстүрүү.

2018-2019-жылдарда жетишилген натыйжалар:
• долбоорго 14 мектеп тартылды;
• 486 мугалим кайра даярдалды;
• 488 окуучу окутуудан өттү, ал эми 411 бүтүрүүчү сыноочу Жалпы республикалык тестирлөөнү (ЖРТ) ийгиликтүү тапшырышты;
• Жалпы республикалык тестирлөөдөн өткөн бүтүрүүчүлрдүн 75% өтүүчү баллдарды (110 жана андан жогору) топтой алышты;
• Тоң жана Жети-Өгүз райондорунун мектеп базасында 2 ресурстук борбор түзүлүп, жабдылды;
• 79 мектеп кесиптик багыт берүү программасына катышат;
• 154 окуучу кесиптик багыт берүү программасына катышышты

БААЛУУЛУКТАР ТУТУМУН ӨНҮКТҮРҮҮ – ЖЕРГИЛИКТҮҮ БИЗНЕС ДЕМИЛГЕЛЕРИ

Чакан жана орто бизнес ишканаларынын санын жана ар түрдүүлүгүн көбөйтүүгө багытталган демилгелерди каржылоо. «Жергиликтүү бизнес демилгелери» программасы жаңы жумуш орундарын түзө алучу жана рынокто такыр жок же жетишсиз санда жана сапаттагы кызмат көрсөтүүлөрдү таап, демилгелей турган жергиликтүү ишканаларды колдойт.

2018-жылы каржыланган долбоорлор:
• Тоң районундагы «Күн-Чыгыш айыл сервис» муниципалдык ишканасы. КГК темир бетон буюмдарды чыгаруу үчүн (жолдорду жана ирригациялык системаларды калыбына келтирүү үчүн) жабдууларды сатып алууга көмөктөштү. КГК финансылык жардамынын жалпы суммасы 5116995 сомду түздү.
• койлорду жана эчкилерди дартынан санитардык тазалоо жана алдын алуу үчүн жууй турган пункттун курулушун колдоо.
• «Ысык-Көл аялдар жамаатынын ассоциациясы». Бөлүнгөн каражаттар улуттук бозүйлөрдү даярдоо боюнча тренингдерди уюштурууга пайдаланылды. Финансылык колдоонун суммасы 178200 сомду түздү.
• Айыл чарба секторунда кызмат көрсөтүүчү «Барс-С» муниципалдык ишканасы. КГК бөлгөн 500000 сом өлчөмүндөгү каражаттар имараттарды реконструкциялоо үчүн пайдаланылды.

АЛЫСКЫ ЖАЙЫТТАРГА АЛЫП БАРУУЧУ ЖОЛДОРДУ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ

Долбоордун максаты болуп жергиликтүү фермерлерге жана малчыларга алыскы жайыттарга жетүүсүн камсыздоо болуп саналат. Бул жакын жайгашкан жайыттардын бузулушун алдын алуу үчүн аткарылат. Алыскы жайыттар азыр дээрлик пайдаланылбайт, көпүрөлөр жараксыз болуп калган, ушунун баары малдын ири калктуу конуштардын айланасына өтө эле ашыкча топтолушуна алып келди.

2019-жылы КГК Жети-Өгүз районундагы Тарагай жана Арабель дарыялары аркылуу алыскы жайыттарга алып барган 2 жайыт жолун калыбына келтирүү боюнча долбоорду колдоду жана жайыттарды калыбына келтирүү үчүн пайдаланыла турган Тоң муниципалдык ишканасы үчүн оор техникаларды сатып алууга каражат бөлдү.

ТАЗА СУУ

Бул долбоордун максаты – жергиликтүү жамааттарга таза суу ичүү мүмкүнчүлүгүн берүү. Долбоор абдан популярдуу, анткени ал миңдеген адамдардын жашоосун жакшыртат. Таза сууга жетүү боюнча долбоорлорго карата компанияга түшкөн өтүнмөлөр областтык комитеттин жыйындарында талкууланат.

2018-жылы каржыланган долбоорлор:
• Жети-Өгүз районунун Ырдык айыл аймагынын Конкино айылынын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо боюнча долбоор. Айылда 700гө жакын адам жашайт, алар азыр таза суу ичүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Буга карата КГК салымы 5498000 сомду түздү.
• Тоң районунун Көк-Мойнок айылындагы скважинаны бургулоо. Долбоордун бюджети – 1500000 сом.

2019-жылы каржыланган долбоорлор:
• Жети-Өгүз районунун Жеңиш айылынын жашоочуларын ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча долбоор 2018-жылы ишке киргизилип, 2019-жылы аяктаган. КГК резервуар жана санитардык-коргоочу зонаны куруу, суу тосмо аянтын реабилитациялоо, 6,5 км узундуктагы суу түтүгүн салуу, скважиналарды калыбына келтирүү ж.б. иштерге 7599900 сом бөлдү.
• Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургундарын таза суу менен касыздоо боюнча биргелешкен долбоор. КГК 497 үй-бүлө үчүн суу менен жабдуунун кошумча тармактарын төшөө үчүн 5600000 сом суммадагы түтүк сатып алды. Бардык иштер жергиликтүү айылдык администрация менен биргеликте каржыланды
• Жети-Өгүз районунун Оргочор айылынын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо боюнча долбоор FSDS уюму жана жергиликтүү айыл администрациясы менен биргеликте каржыланган. КГК скважиналарды бургулоо үчүн 2 774 000 сом бөлдү.

Болочок лидерлер үчүн экологиялык лагерь

Компания аймак жаштарынын дараметин өрчүтүүгө терең маани берип, мектеп окуучуларын жана студенттерди окутууга багытталган демилгелерди колдоого умтулат. 2004-жылдан бери Чоң-Жаргылчак айылында «Эдельвейс» пансионатынын базасында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына экологиялык лагерь уюштурулуп келет. Лагердин 15 жылдык ишинде 500 бала эс алуу менен бирге жаңы билимге да ээ болушту.

Жамааттар демилгелеген долбоорлор

КГК компанияга берилип, Аймактык жыйындарда талкууланган жергиликтүү демилгелерге колдоо көрсөтөт. Долбоорлор жергиликтүү бийлик, жергиликтүү ӨЭУ жана жаштар тобу менен өнөктөшүп ишке ашат.

2018-жылы колдоого алынган долбоорлор
• 96 500 адамды тейлеген Кызыл-Суу райондук ооруканасы үчүн хирургиялык медициналык жабдууну (лапароскопту) сатып алуу. КГК колдоо көрсөткөн сумма 5 783 824 сомду түзөт.
• Тоң районунун төмөнкү айылдарында жайгашкан мини-футболдук талаалар үчүн төшөмөлөрдү сатып алуу:
 Бөкөнбаев айылында. Бюджет – 1 456 881 сом
 Көк-Сай айылында. Бюджет – 1 642 488 сом
 Калкагар айылында. Бюджет – 1 201 776 сом
 Жер-Үй айылында. Бюджет – 1 002 795 сом
• Тоң районунун мадният үйү үчүн жабдууларды жана эмеректерди оңдоо, сатып алуу (Кара-Коо айылы, Бөкөнбаев). Долбоордун жалпы бюджети 2 545 810 сом.
• Тоң райондук ооруканасында иштеген эки жаш дарыгерге (хирург жана анестезиолог) бөлүнгөн муниципалдык квартираларды оңдоо 555 454 сомду түзөт.
• Калкынын саны 40 000ден ашкан Балыкчы шаарын жашылдандыруу боюнча долбоор үчүн кара топурак сатылып алынды. КГК колдоо көрсөткөн суммасы 3 895 000 сомду түзөт.
• Тоң районунун 2 314 окуучу окуган 8 мектебиндеги 8 копьютердик класс (Кажы-Сай, Тон, Бар-Булак, Калкагар, Кара-Шаар, Туура-Суу, Көк-Мойнок, Шор-Булак айылдары), ошондой эле 3 бала бакча (Эшперов, Төрт-Күл, Кажы-Саз айылдарында) жабдылды. Долбоордун жалпы суммасы 2 164 730 сомду түзөт.
• Бийик тоолуу жайыттардын жолунда жана Ак-Шыйрак айылында контейнер орнотулган, ал малчылар жана туристтер үчүн начар аба ырайынан коргоочу жай катары пайдаланылат.
2019-жылдын долбоорлору
• Жети-Өгүз районунун төмөнкү айылдарында 2018-жылы башталган мини-футболдук талааларды куруу:
 Светлая Поляна айылында. Бюджет – 1 454 292 сом
 Тамга айылында. Бюджет – 2 28 514 сом
 Кызыл-Суу айылында. Бюджет – 2 760 598 сом
 Боз-Бешик айылында. Бюджет – 1 466 390 сом
 Балтабай айылында. Бюджет – 1 791 686 сом
 Желе-Дөбө айылында. Бюджет – 1 968 428 сом
• Жети-Өгүз районунун Оргочор айылындагы балдар аянтынын курулушу. Бюджет – 982 460 сом
• Тоң районунун жогорку өрөөнүндөгү 18 км узундуктагы топурак жолун реабилитациялоо. 10 айылдын 18 000 адамы эми коопсуз жол менен жүрө алат. 15 888 тонна дизель майын сатып алуу
• Тоң районундагы жергиликтүү теплица үчүн 156 260 сом суммага материал сатып алуу.
• Тоң районунун Кызыл-Суу айылында жайгашкан футбол талаасы үчүн 1 130 000 сом суммага төшөмө сатып алуу.

Калдыктарды өзүнчө чогултууну жайылтуу долбоору

Долбоордун максаты жергиликтүү 6 муниципалдык ишкананын ишин жакшыртуу жана жергиликтүү калктын таштандыларды иштетүүсүнүн ыңгайлуу жана натыйжалуу практикасына карата жергиликтүү калктын маалымдуулугун жогорулатуу болуп эсептелет.
Жетишилген натыйжалар:
• Барскоон, Кызыл-Суу, Тамга, Эшперов, Кажы-Сай айылдарындагы калдыктарды чогултуунун 5 пунктун жабдуу.
• Азыркы учурда калдыктарды чогултуунун 4 пункту иштейт
• 2019-жылдын август айынан сентябрь айына чейинки мезгилде жогоруда айтылган калдыктарды чогултуунун төрт пункту тарабынан 500 кг айнек, 600 кг пластик жана 27 кг кагаз калдыктары чогултулган.
• Жергиликтүү мектептердин жана айылдык администрациялардын арасында жайылтылган таштандыларды өзүнчө чогултуу боюнча колдонмо иштелип чыккан.
• Мектеп мугалимдери үчүн тренингдерди өткөрүүнүн алкагында окутуучу кадрларды даярдоо программасы иштелип чыккан
• муниципалдык ишканалардын жумушчулары жана айылдык администрациялардын кызматкерлери үчүн 4 тренинг өткөрүлдү.
• Эшперов, Бөкөнбаев жана Кызыл-Суу айылдарында үч мектептин 5-8-класстарынын окуучуларынын 979 окуучусу, ошондой эле Барскоон мектебинин 79 ата-энеси үчүн калдыктарды сорттоо боюнча тренингдер өткөрүлгөн.
• Максаттуу жамааттардын мектептеринде калдыктарды сорттоо боюнча семинарларды өткөрүү
• октябрь-ноябрда экологиялык акцияларды жана конкурстарды өткөрүү
• муниципалдык ишканалардын жумушчуларын окутуу
• муниципалдык ишканалар үчүн тарифтик саясатты жана биллинг системасын иштеп чыгуу

29.09.2020: 11.5 карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы USD Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 890 120 309 USD
© 2011-2020 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.