ИНСПЕКЦИЯ ЖАНА АНАЛИТИКАЛЫК ЛАБОРАТОРИЯ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ИНСПЕКЦИЯ ЖАНА АНАЛИТИКАЛЫК ЛАБОРАТОРИЯ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 19 December 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК эки жылдык такшалмадан өтүү үчүн жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн инспекция жана аналитикалык лаборатория бөлүмүнө тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Химия жана химиялык технология (инженерия) багыты боюнча жогорку билим, (2019-жылдан 2023-жылга чейинки ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнөн арыздарды кабыл алабыз.);
 • Лабораториялык жабдууларды билүү (спектрометрлер, титраторлор);
 • Колдонуучу деңгээлинде компьютердик көндүмдөрдү билүү (MS Office пакети)
 • Химиялык реагенттер менен иштөөнү билүү;
 • Аллергиялык оорулардын жоктугу;
 • Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
 • Бийик тоолуу шарттарда иштөөгө даярдык.

Милдеттери:

 • Түздөн-түз жетекчинин тапшырмаларын аткаруу;
 • Бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн бардык процесстерин изилдөө;
 • Үлгүлөрдү каттоого, сорттоого, кургатууга көмөктөшүү, ошондой эле үлгүлөрдү электен талдоо;
 • Геологиялык жана технологиялык үлгүлөрдүн аналитикалык лабораториясына келүүчү эритүүгө сынамдарды даярдоо;
 • Калдыктарды сактоочу жайдын дамбасынын курулуш инспекцияларына катышуу;
 • Өз компетенциясынын чегинде жумуш ордунда иштин коопсуздугун жана өндүрүмдүүлүгүн камсыз кылуу;
 • Жеке коргонуу каражаттарын колдонуу эрежелерин сактоо.

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын узактыгы – 2 жыл
 • Такшалманын орду – Кумтөр кен-ишканасы
 • Такшалманын графиги – 14/14

Тандоого катышуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2024-жылдын 2-январында саат 16.00 дөн кеч эмес шилтеме аркылуу өтүп, тиркөө.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.