«Кумтөр» Кыргыз Республикасындагы долбоор уюмдарды алтын ылгоочу фабрикасынын эксплуатациялоо долбоорун иштеп чыгуу боюнча конкурска катышууга чакырат

«Кумтөр» Кыргыз Республикасындагы долбоор уюмдарды алтын ылгоочу фабрикасынын эксплуатациялоо долбоорун иштеп чыгуу боюнча конкурска катышууга чакырат

Жарыяланган: 25 April 2014

ТЕНДЕР ЖАБЫК

Долбоор уюмдарына коюлган талаптар:

1. КР өкмөтү алдындагы Мамлекеттик архитектура, курулуш жана туракжай-коммуналдык чарба агентствосу тарабынан берилген тийиштүү жоопкерчилик денгээли бар тоо-кен жана кайра иштетүү өнөр-жайы үчүн технологиялык долборлоо укугуна ээ кылган лицензиясынын бар болуусу.
2. Тоо-кен жана кайра иштетүү комбинаттарын (фабрикаларды) долборлоо тажрыйбасы.
3. Тийиштүү долборлоо иштерин аткаруу үчүн материалдык-техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн, долборлоо адистеринин тийиштүү даражада билими жана тажрыйбасы болуусу.
4. Баалар сунуштары.
Эн ынгайлуу/онтойлуу шарттарды сунуштаган сунуш ээлери гана келишим жоболорун жана шарттарын деталдуу талкуулоо үчүн чакырылышат.
КГК түшкөн ар бир коммерциялык сунушту толук бойдон же толук эмес түрдө кабыл алуу же четке кагуу укугун өзунө калтырат. КГК эн төмөнкү бааны сунуштаган сунуш ээсин чакырууга милдеттенбейт.
Бааларды сунуштоо жана суроолорунуздарды 2014-жылдын 9-майна чейин жөнөтүнүздөр, электрондук почта аркылуу: Kumtor_localbuyer@kumtor.com