Кумтөр профилдик уюмдарды автоматтык ѳрт сигнализациясынын долбоордук документтерин иштеп чыгуу үчүн кызматташууга чакырат

Кумтөр профилдик уюмдарды автоматтык ѳрт сигнализациясынын долбоордук документтерин иштеп чыгуу үчүн кызматташууга чакырат

Жарыяланган: 06 April 2016

ТЕНДЕР ЖАБЫК

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКы (КГК), бардык кызыкдар профилдик уюмдарды алтын ылгоо фабрикасынын автоматтык ѳрт сигнализациясынын долбоордук документтерин иштеп чыгуу үчүн кызматташууга чакырат.
Квалификациялык тандоого катышуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

– Резюме/компаниянын профайлы;
– Кыргыз Республикасынын аймагында долбоорлоо иштерин жүргүзүүгѳ толук укуктуу болгондугун тастыктаган документтердин кѳчүрмѳлѳрү (лицензия, ж.б.);
– Долбоор түзүүчүнүн, Болид системасын долбоорлоо боюнча окуудан ѳткѳндүгүн тастыктаган квалификациялык аттестаттын же сертификаттын кѳчүрмѳсү.

Тандоодон ѳткѳн уюмдарга техникалык тапшырма берилет.

Бардык суроолор боюнча, kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дареги аркылуу кайрылсаңыз болот.

Толук сунуштар, оозу чапталган жана сыртында “АѲС системасын долбоорлоо” деп жазылган конверттин ичинде, Бишкек шаары, Ибраимов көч., 24, “Учкун” АКнун имараты, 10 каб., дарегине 2016ж., 22 апрель, саат 17:00 чейин тапшырылуусу зарыл.

КГК ишканасы, ар-кайсы билдирмени бүтүндөй же жарым-жартылай кабыл алуу же албоо укугун сактайт.