Тийиштүү шаймандары (суу ташуучу, ассенизациялык унаалар) жана кызматкерлери бар бөдрөтчү ишканалар бургулоо аянтчаларында кошумча жумуштарды аткаруу үчүн чакырылат.

Тийиштүү шаймандары (суу ташуучу, ассенизациялык унаалар) жана кызматкерлери бар бөдрөтчү ишканалар бургулоо аянтчаларында кошумча жумуштарды аткаруу үчүн чакырылат.

Жарыяланган: 27 April 2018

БОШ ОРУН ЖАБЫЛГАН

«КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» ЖАКу (КГК), 2018-жылдын геологиялык чалгындоо программасынын алкагында, тиешелүү шаймандар паркы жана кызматкерлери бар ишканалардан кошумча жумуштарды аткаруу үчүн сунуштарын кабыл алууга даяр.

Тийиштүү шаймандары (суу ташуучу, ассенизациялык унаалар) жана кызматкерлери бар бөдрөтчү ишканалар бургулоо аянтчаларында кошумча жумуштарды аткаруу үчүн чакырылат.

  • Бургулоо шайманын (4 шайман) суу менен камсыздоо, суу ташуучу унаа – 7-10 м³;
  • Бургулоо аянтчасындагы суу чукурларынан (зупмфтардан) топтолгон иштетилген сууну ташып чыгаруу; (5 кубтан кем эмес).
  • Кызматкерлерди жана жүктөрдү ташуу (адам жана жүк ташуучу унаа).(4 жүргүнчүдон кем эмес жана 1 тонна жүк)

не менее 4 пассажиров и 1 тонны груза).

Жумуштарды аткаруунун божомолдуу мезгили

  • 2018-жылдын 01-июнунан тартып 31-декабрына чейин.

Жумуштун бардык негизги жана кошумча түрлөрүн аккаруу жоопкерчилигин Подрядчик өз мойнуна алат, жана ошондой эле шаймандарды мобилизациялоо/демобилизациялоо, аны оңдоо, кызматкерлерди ташуу, жумуш участкаларында жашоо шарттарды түзүү. КГК Подрядчиктин автотранспорту жана шаймандары үчүн күйүүчү май камсыздайт.

Бардык негизги жана кошумча жумуштардын аткаруусун бөдрөтчү уюм камсыздайт жана өзүнүн  шаймандарынын мобилизациялануусун/демобилизациялануусун, аны оӊдоо иштерин, кызматкерлерин ташуу, жумуш участкаларында турмуш-тиричилик шарттарын уюштуруусун кошо камсыздайт. Жалдоочу бөдрөтчү уюмдун автотранспортун жана шаймандарын күйүүчү май менен камсыздайт.

Толук маалымат техникалык тапшырмада

Талапкерлер коммерциялык сунуш менен биргеликте уюштуруучу документтерди же тийиштүү иштерди аткарууга укугун тастыктаган башка юридикалык документтерди тапшыруусу зарыл, жана да жумуш акысы сом/км менен белгилеп бериши керек. Кошумча катары, талапкер жумуш акыны башка өлчөмдө көрсөткөнгө укуктуу.

Жумуш акысы бардык тийиштүү салык жана төлөмдөрдү камтышы керек.

КГК Талапкердин базасына анын шаймандарын жана тиричилик-чарба объектилерин баамдап көрүү үчүн барууга укуктуу.

Коммерциялык сунуштарды бекитилген жана «Геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча коммерциялык сунуш» деп жазылган конвертте 2018-ж. 18-май күнү саат 17:00 чейин, Бишкек шаары, Ибраимов көч., 24, «Учкун» ААК имараты, 10-кабат дарегине тапшыруу зарыл.

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу кабыл алынган коммерциялык сунуштарды (толук же бѳлүктөрүн) кабыл алууга же албоого өзүнүн укугун сактайт. Ошондой эле, талапкерлердин бул конкурска катышуу үчүн кеткен чыгымдарын төлөөгө милдеттенме албагандын бир тараптуу билдирет.

Техникалык тапшырманы көчүрүп алуу