МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН “ОТЧЕТТУЛУКТУ ЖАНА МААЛЫМАТ ВИТРИНАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ” ТОБУНУН БАШЧЫСЫ

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН “ОТЧЕТТУЛУКТУ ЖАНА МААЛЫМАТ ВИТРИНАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ” ТОБУНУН БАШЧЫСЫ

Жарыяланган: 13 January 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Маалымат технологиялар дирекциясынын Өнүгүү башкармалыгынын “Отчеттулукту жана маалымат витриналарын иштеп чыгуу” тобунун башчысы (Бишкек кеңсеси)

Билдирүүнүн номери: KGC-22-006 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

 • МТ стратегияларына жана политикаларына ылайык жаңы технологияларды колдонуу менен отчеттулукту жана маалымат витриналарын иштеп чыгуу;
 • Жаңы жана бар болгон МТ чечимдери үчүн отчеттулукту камсыздоо максатында Компаниянын долбоорлоруна катышуу;
 • Отчеттуулукту жана маалымат витриналарын иштеп чыгуу боюнча стандарттарды жана эрежелерди макулдашууу жана иштеп чыгуу;
 • МТ Системасынын отчеттулугунун МТ стандарттарына, маалыматтык коопсуздук стандарттарына дал келүүсүн көзөмөлдөө;
 • Отчеттордун түзүлүшү жана берилиши боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • өзгөрүүлөрдү Компаниянын МТ Дирекциясынын отчетторуна, саясаттарына жана процедураларына (сhange management) дал келүүсүн көзөмөлдөө, анын ичинде иш жүзүнө ашырылган код менен технологияларды сыпаттоо боюнча документациясы да бар;
 • “Отчеттулукту жана маалымат витриналарын иштеп чыгуу” тобунун бардык ишмердигин жетектөө жана ага жүктөлгөн тапшырмаларды аткаруу боюнча жеке жоопкерчиликти тартуу;
 • Компаниянын бизнесс-процесстеринин ээлеринин талаптарына берилген отчеттордун жана маалымат витриналардын шайкештик даражасын талдоо;

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Билими: Маалымат технологиялар/программалык камсыздоону долбоорлоо жана иштеп чыгуу/колдонмо математика жана информатика жаатында жогорку техникалык билим;
 • Иш тажрыйбасы:

– маалымат системалары чөйрөсүндө 3 жылдан кем эмес (тоо-кен компанияларында иш тажрыйба артыкчылык болуп саналат);

– алдыңкы технологияларды колдонуу менен отчетторду жана маалымат витриналарын долбоорлоо жана иштеп чыгуу боюнча 3 жылдан кем эмес;

– МТ долбоорлорунда жана тапшырмаларында отчеттулук менен маалымат сактагыч боюнча Башкы иштеп чыгуучу кызматында – 3 жылдан кем эмес;

– маалыматты, ОС, СУБД, колдонмолорду миграциялоо боюнча тажрыйба;

– булуттук технологиялар (IaaS, PaaS, SaaS) менен иштөө тажрыйбасы;

– бизнес-системалардын иши (Финансы, Сатып алуулар, Кампа, Техтейлөө, Өндүрүш), тоо-кен ишмердиги, металлургия – артыкчылыкка ээ;

 • Атайын көндүмдөрү жана билими:

– объектиге ылайык программалоонун негизги принциптери;

– отчетторду жана маалымат сактагычтарын иштеп чыгуу боюнча алдыңкы технологиялар жана системалар (OLAP, Datawarehouse, SSRS, Big data, Power Bi);

– реляциондук маалымат базалар структураларын, көп кырдуу МБ структуралары жана прнциптери;

– ETL процесси;

– маалыматтык технологиялар,  программалык камсыздоону иштеп чыгуунун жана долбоорлорду башкаруунун жетилгендик деңгээли боюнча алдыңкы тажрыйбаларды, (COBIT, ITIL, CMMI, AGILE, PMBOK) стандарттарын бирин колдонуу;

– стандарттар, процесстер, иштеп чыгуу, тестирлөө инструменттери, процесстердин метрикаларын жана коддун сапатын аныктоо (CI /CD, DevOps техникалык практикалар, Open Stack), пландалган көрсөткүчтөрүнө жетишүү жана көзөмөлдөө;

– Java (Spring Boot), Golang тилдери жана JavaScript (React, Node.js), ANSI SQL, MS SQL фреймворктору;

– билимдери жана иш тажрыйбасы

– жогорку коммуникативдик көндүмдөргө ээ болуу.

 • Тилдерди билүү:

– орус тилин – эркин билүү;

– кыргыз тилин билүү – кубатталат;

– англис тилин орто деңгээлден жогору (Upper Intermediate) же алдыңкы (Advanced) деңгээлде билүү.

Анкета жана резюмени 2022-жыл 27-январь саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-22-006.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.