“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК “КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК ҮЧҮН ЖЕКЕ КОРГОНУУ КАРАЖАТТАРЫН ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРЫН КАБЫЛ АЛУУСУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК “КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК ҮЧҮН ЖЕКЕ КОРГОНУУ КАРАЖАТТАРЫН ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРЫН КАБЫЛ АЛУУСУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 14 July 2021

Кабыл алуу жабык

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК “КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК ҮЧҮН ЖЕКЕ КОРГОНУУ КАРАЖАТТАРЫН ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРЫН КАБЫЛ АЛУУСУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

КГК кызыкдар уюмдарды коммерциялык сунуштарын берүүгө чакырат – – моделдердин каталогун, техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн талаптарды эске алуу менен, А4 форматындагы бекитилген конвертте үстүнө “Жеке коргонуу каражаттарын жеткирип берүү сынагы” деп жазып, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү № 24, 10-кабат дарегине 2021-жылдын 29-июлу саат 17.00 гө чейин тапшыруу зарыл. Коммерциялык сунушка толтурулган сурамжылоо баракчасын жана анда көрсөтүлгөн документтерди тиркөө керек.

Техникалык тапшырма

Сурамжылоо баракчасы

Сунушталган жеке коргонуу каражаттары ЕАЭБ ТРнын талаптарына шайкеш сертификаттарга ээ болушу керек.

КГК келип түшкөн коммерциялык сунушту толугу менен же жарым-жартылай кабыл алуу же албоо, жана КГКнин пикири боюнча эң конкуренттүү талапкерлерди тандоо укугуна ээ. КГК тандалган уюмдарга жана жеке ишкерлерге гана байланышка чыгат.  КГК бул чакырууга байланыштуу талапкерлердин кандайдыр бир тарткан чыгымдарын компенсациялоого милдеттенме албаганын бир тараптуу билдирет.