Кызматкерлердин, ɵндүрүштүн коопсуздугу жана айлана-чɵйрɵнү коргоо – «Кумтɵр Голд Компанинин» башкы приоритеттери.
Ɵзүнүн башкы максаты – травматизмдин нɵлдүк кɵрсɵткүчүнɵ жетишүү үчүн Компания бардык ɵндүрүштүк объектилеринде эмгекти коргоо жана ɵнɵр жай коппсуздугу тармагындагы бузууларды таптакыр болтурбоо маданиятын ɵнүктүрүүдɵ. Биздин жана өнөктөш компаниялардын кызматкерлер коопсуздугун камсыздоочу жумушчу атмосфераны түзүүгɵ умтулуудабыз.

Биз коопсуз ɵндүрүш гана чыныгы ийгиликтүү болоруна бекем ишенебиз.

Кызматкерлер коопсуздугун камсыздоодо «Кумтɵр Голд Компани» Коопсуздуктун 6 алтын эрежесин так карманат.

1. Эч качан коопсуздук эрежелерин бузба

2. Аткарылуучу жумушка ылайыктуу гана ЖКК колдон

3. Иштеги тобокелдер же кооптуу абалдарды маалымда

4. Колдонууга уруксат алган гана шайман же жабдууларды колдон

5. Бузулбаган жабдыктарды колдонуп, сактагычтарды өчүрбө

6. Жумушка даяр бол

Биздин ишите негизги сапаттык кɵрсɵткүчтɵрү болуп тобокелдерди натыйжалуу башкаруу аркылуу ɵндүрүштүк травматизм деӊгээлин жана капилет кырсыктардын санын азайтуу, авариялардын болбошу жана жаратылыш ресурстарына сарамжал мамиле, жетекчилердин лидерликти кɵрсɵтүүсү менен кызматкерлердин маалымдуулугун жана окутулушун жогорулатуу саналат. Бул маселени чечүү үчүн «WORK SAFE – HOME SAFE» программасы ийгиликтүү киргизилген

«Work Safe – Home Safe» программасында карманган баалуулуктар:

Биздин келечек – биримдикте. Жалпы командабыз менен жеӊүү маанилүү болсо, анда ар бирибизге камкордук, ɵз ара колдоо жана баарыбыз үйгɵ аман-эсен кайтарыбызга ишеним аркылуу гана мүмкүн. Компания кызматкерлердин коопсуздук маселелерине, анын ичинде аныкталган тобокелдиктерди ɵз убагында четтетүү же кɵзɵмɵлдүн, зарыл жеке коргонуу каражаттарын колдонуунун эсебинен жоопкер мамилесине ɵбɵлгɵ түзɵт

Максаттарга ийгиликтүү жетишүү. Бизнесте калуу үчүн ийгиликтүүлүк ар бир компания үчүн зарыл. Эмгек коопсуздугусуз – ийгилик да жок. «Кумтɵр» компаниясы үчүн ийгилик травматизм менен келишкис. Кооптуу иштɵɵ менен узак убакыт аралыгында натыйжалуу ɵндүрүшкɵ ээ болуу мүмкүн эмес

Үзгүлтүксүз жакшыртуу. Биз компаниянын бардык кызматкерлери үчүн эмгек шарттарын жакшыртуунун үстүндɵ дайыма иштейбиз. Компания ɵз кызматкерлерин маалымдоону жана алардын ɵндүрүштүк ишмердүүлүктүн алкагында коопсуздук жана саламаттык үчүн тобокелдиктерди тɵмɵндɵтүү менен байланышкан процесстерге катышуусун камсыздоого умтулат, ошондой эле, алардын бул тармактагы демилгелерин жүзɵгɵ ашырууга кɵмɵктɵшɵт.

Ак-ниеттүү ишкана. Биз тоо-кен ишине жоопкер мамилени кɵрсɵтɵбүз. Компания ырааттуу түрдɵ ɵндүрүштүк процесстердин курчап турган чɵйрɵгɵ терс таасир этүүлɵрүн туруктуу тɵмɵндɵтүүгɵ жана болтурбоого умтулат. «Кумтɵр Голд Компани» ɵз ишмердүүлүгүндɵ ɵз кызматкерлеринин эмгектин коопсуз шарттарына укугун тааныйт жана кепилдик берет, ошондой эле ɵзү болгон региондогу жергиликтүү жамааттын маданиятын жана салттарын эске алат.

«Work Safe – Home Safe» программасынын алкагында Компания ар бир кызматкерге тɵмɵнкүгɵ укуктарды камсыздайт:

• Адилеттүү мамиле жана саясаттар, эрежелер менен процедуралардын милдеттүү аткарылуусуна;

• Аткарылуучу иштин жана анын мүмкүн болуучу тобокелдиктеринин маӊызын билүүгɵ жана түшүнүүгɵ;

• Пайдаланылуучу эмгек ыкмалары травмаларга алып келбей тургандыгына ишенимдүү болуу үчүн аткарылуучу ишке кесиптик даярдыкка;

• Эгерде кызматкер аны коопсуз эмес деп эсептесе, ишти аткаруудан баш тартууга.

“Кумтөр Голд Компани” өз жаатында коопсуздук боюнча лидер жана саламаттактык менен коопсуздук багыттарын улам жакшыртууну улантат, анткени ийгиликтүү деп коопсуз өндүрүш гана аталат.

Work Safe | Home Safe менен ар бир кызматкер:

• Коопсуздук боюнча лидер болуу укугун тааныйт;

• Иш ордунда биз жеткиликтүү кылган каражаттарды колдонуп, тобокелдерди аныктап, алдын алат ;

• Иштеги кырсыктын алдын алууда ар бирибиз жана жалпы баарыбыз жооптуу экенибизди түшүнөт.

Биз өндүрүштөгү кырсыктардын нөлдүк көрсөткүчүнө умтулуп, жалпы аракетте ар бир кызматкер, келишим боюнча иштеген же бизнес өнөктөш нөөмөтүнөн кийин үйгө аман-эсен кайтарын камсыздай алабыз.