МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН “ИНТЕГРАЦИОНДУК ИШТЕП ЧЫГУУЛАР” ТОБУНУН БАШЧЫСЫ

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН “ИНТЕГРАЦИОНДУК ИШТЕП ЧЫГУУЛАР” ТОБУНУН БАШЧЫСЫ

Жарыяланган: 13 January 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Маалымат технологиялар дирекциясынын Өнүгүү башкармалыгынын “Интеграциондук иштеп чыгуулар” тобунун башчысы (Бишкек кеңсеси)

Билдирүүнүн номери: KGC-22-005 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

 • МТ Системасынын интеграциондук иштеп чыгуулар боюнча өнүктүрүү стратегияларын иштеп чыгуу жана макулдашуу;
 • Жаңы жана бар болгон МТ чечимдери үчүн программалык камсыздоонун интеграциясын өнүктүрүү максатында Компаниянын долбоорлоруна катышуу;
 • Интеграциондук иштеп чыгуу боюнча стандарттар менен эрежелерди макулдашуу жана иштеп чыгуу;
 • Колдонмо программалык камсыздоосунун жана өзгөрүүлөрдүн интеграциондук бөлүктөрү боюнча МТ стандарттарына, маалыматтык коопсуздук стандарттарына дал келүүсүн текшерүү;
 • МТ Системасынын компоненттерин оптималдаштыруу боюнча интеграциондук бөлүктөрү тууралуу сунуштарын иштеп чыгуу;
 • Компаниянын колдонмо программалык камсыздоосунда иштеп чыгуулар, тестирлөө, каталарды оңдоо боюнча ички жана тышкы МТ аудитинин эрежелерин жана саясаттарын аткаруусун камсыздоо;
 • Жалпы топтун ишин жетектөө;
 • КГКнын бизнесс-процесстеринин функцияларына программалык камсыздоонун шайкештик даражасын талдоо.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Билими: Маалымат технологиялар/программалык камсыздоону долбоорлоо жана иштеп чыгуу/колдонмо математика жана информатика жаатында жогорку техникалык билим;
 • Иш тажрыйбасы:

– маалымат системалары чөйрөсүндө 3 жылдан кем эмес (тоо-кен компанияларында иш тажрыйба артыкчылык болуп саналат);

– колдонмо программалык камсыздоону долборлоо жана иштеп чыгуу тармагында 3 жылдан кем эмес ( МТ Системасынын интеграция долбоорлорунда тажрыйба артыкчылыкка ээ);

– МТ долбоорлорунда жана тапшырмаларында Башкы иштеп чыгуучу кызматында – 3 жылдан кем эмес;

–   реляциондук СУБД, маалыматты транзакциондук иштеп чыгууну билүү;

–   маалыматтык технологиялар,  программалык камсыздоону иштеп чыгуунун жана долбоорлорду башкаруунун жетилгендик деңгээли боюнча алдыңкы тажрыйбаларды, (COBIT, ITIL, CMMI, AGILE, PMBOK) стандарттарын бирин колдонуу;

– API, Cloud and Native сервистерин колдонуу менен микросервистик архитектураны программалоо;

–   булуттук технологиялар (IaaS, PaaS, SaaS) менен иштөө;

 • Атайын көндүмдөрү жана билими:

– программалоо тилдеринин (C#, Delphi, Java, VB) биринде объектиге ылайык программалоо;

– МТ Системаларын интеграциялоо (онлайн, оффлайн, автоматтык, жарым автоматтык режимде);

– маалыматты берүү протоколдорун колдонуу (XML, JSON артыкчылыкка ээ);

– стандарттар, процесстер, иштеп чыгуу, тестирлөө инструменттери, процесстердин метрикаларын жана коддун сапатын аныктоо (CI /CD, DevOps техникалык практикалар, Open Stack), пландалган көрсөткүчтөрүнө жетишүү жана көзөмөлдөө;

– SOA (Service – Oriented Architecture) менен иштөө;

– Java (Spring Boot), Golang тилдери жана JavaScript (React, Node.js), ANSI SQL, MS SQL фреймворктору;

– бизнес-системалардын иши (Финансы, Сатып алуулар, Кампа, Техтейлөө, Өндүрүш), тоо-кен ишмердиги, металлургия – артыкчылыкка ээ;

– жогорку коммуникативдик көндүмдөргө ээ болуу.

 • Тилдерди билүү:

– орус тилин – эркин билүү;

– кыргыз тилин билүү – кубатталат;

– англис тилин орто деңгээлден жогору (Upper Intermediate) же алдыңкы (Advanced) деңгээлде билүү.

Анкета жана резюмени 2022-жыл 27-январь саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-22-005.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.