4-серия – Планерка

4-серия – Планерка

Жарыяланган: 03 April 2012

Кен ишканасында ар бир жумушчу нөөмөт планерка менен башталып жана аны менен аяктайт, анда пландар жана иштин жыйынтыктары талкууланат. Жыйындын маанилүү бөлүгү коопсуздук техникасын талкуулоого, ар бир, жада калса олуттуу эмес өзгөчө окуяны териштирүүгө арналат. Мунун баары үзгүлтүксүз жана коопсуз ишти камсыз кылуу үчүн керек.

[flashvideo filename=wp-content/uploads/video/kg/04.flv image=”https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2012/04/4b.jpg”/]