Бийиктикте

Бийиктикте

Жарыяланган: 19 January 2018

Кумтөр кени жөнүндө 16 видеоаңгеме

Аталышы: Бийиктикте
Жанры: Маалымат-документалдык тасма
Тартылган жылы: 2014
Узактыгы: 16 видеоңгеме
Тарткандар: Дуэт Pro Media

Эпизод №1 – Самосвалдар

Эпизод №2 – Ири Склад

Эпизод №3 – Служба Водоотлива

Эпизод №4 – Столовая

Эпизод №5 – Байланышы

Эпизод №6 – Техника Безопасности

Эпизод №7 – Вахталык КАМАЗ

Эпизод №8 – Безопасный взрыв

Эпизод №9 – Бульдозердер

Эпизод №10 – Экскаваторлар

Эпизод №11 – Фабрика

Эпизод №12 – Грейдеры

Эпизод №13 – Карьер

Эпизод №14 – Конвой

Эпизод №14 – Лагерь

Эпизод №14 – Механики