Пайдалануунун шарттары

Пайдалануунун шарттары

Фото материалдарды бизден сурабай колдонууга төмөнкү жөнөкөй шарттарды сактоо аркылуу гана уруксат:

Сүрөттөр кесилбейт жана өзгөртүлбөйт
Масштабы өзгөрбөйт
Ретушь жасалбайт
www.kumtor.kg сайтына сөзсүз шилтеме берүү

Колдонуу үлгүсү:

 Фабрикадагы руда майдалоо участогу. Шар тегирмендери.
Фабрикадагы руда майдалоо участогу.
Шар тегирмендери.
© «Кумтөр Голд Компани» www.kumtor.kg

Эгер сизге башка кадрлар же башка көлөмдөгү фото керектелсе, бизге кайрылсаңыз болот, сөзсүз жардам беребиз.

Фото материалдарды үчүнчү тараптарпга пайдаланууга, анын ичинде коммерциялык максаттарга берүүгө тыюу салынат

Өз ара түшүнүшүү жана жемиштүү алакага ниеттенебиз.