МАЙДАЛООЧУ ШАРЛАРДЫ ӨНДҮРҮҮ РЫНОГУН ИЗИЛДӨӨ МАКСАТЫНДА «КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» ЖАКУ ШАРЛАРДЫ КАМСЫЗДОО БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

МАЙДАЛООЧУ ШАРЛАРДЫ ӨНДҮРҮҮ РЫНОГУН ИЗИЛДӨӨ МАКСАТЫНДА «КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ» ЖАКУ ШАРЛАРДЫ КАМСЫЗДОО БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 03 May 2021

Кабыл алуу жабык

Айтылган тармакта өндүрүш/камсыздоо жүргүзгон кызыкдар уюмдар жана жеке ишкерлер коммерциялык сунуштарын КСТда белгиленген форматта, бекитилген конвертте, үстүнө «Майдалоочу болот шарлар менен камсыздоо» деп жазып  2021-жылдын 21-майынын кечки саат 17.00гө чейин Бишкек ш., Ибраимов көч. № 24, 10 кабат, Кумтөр Голд Компаниясынын (мындан ары – КГК) офисине тапшыруусу керек.

КГК келген сунуштарды толугу же бөлүгү менен кабыл алууга же четке кагууга, эӊ атаандаш коммерциялык сунуш бере алган жана КГКнын талаптарына дал келген мыкты талапкерлер менен байланышууга укуктуу.

Шарларды камсыздоого талаптары

Коммерциялык сунушка талаптар