Балдар үчүн кезектеги «Коопсуздук жана Жолдо Жүрүүнүн эрежелери» тренинги өттү

Балдар үчүн кезектеги «Коопсуздук жана Жолдо Жүрүүнүн эрежелери» тренинги өттү

Жарыяланган: 18 December 2017

Эч ким карабай турганда да, туура (коопсуз) аткар!