Эч ким карабай турганда да, туура (коопсуз) аткар!