“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жергиликтүү камсыздоочу ишканалардан төмөнкү товарлар боюнча сунуштарды кабыл алууну жарыялайт

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жергиликтүү камсыздоочу ишканалардан төмөнкү товарлар боюнча сунуштарды кабыл алууну жарыялайт

Жарыяланган: 13 April 2015

АЯКТАГАН

Нажмите здесь, что бы скачать файл

Камсыздоочу ишканалардын назарына – “Товардын кампалык номурун” сөзсуз белгилөө шарт

КӨРСӨТМӨ:

Сунуштарды Kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дарегине жиберүү керек

Коммерциялык сунуштар төмөнкү маалыматты камтыш керек: төлөм формасы, жеткирүү мөөнөтү, товардын толук мунөздөмөсү, сапат сертификатынын көчүрмөсү.

КГК келип түшкөн сунуштарды толугу менен же болбосо бөлүгү менен четке кагуу укугуна ээ. КГК сунушталган эң төмөн бааны кабыл алууга милдеттеме албайт.

Жаряланганы: 13-апрель, 2015