АЯКТАГАН

Нажмите здесь, что бы скачать файл

Камсыздоочу ишканалардын назарына – “Товардын кампалык номурун” сөзсуз белгилөө шарт

КӨРСӨТМӨ:

Сунуштарды Kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дарегине жиберүү керек

Коммерциялык сунуштар төмөнкү маалыматты камтыш керек: төлөм формасы, жеткирүү мөөнөтү, товардын толук мунөздөмөсү, сапат сертификатынын көчүрмөсү.

КГК келип түшкөн сунуштарды толугу менен же болбосо бөлүгү менен четке кагуу укугуна ээ. КГК сунушталган эң төмөн бааны кабыл алууга милдеттеме албайт.

Жаряланганы: 13-апрель, 2015