Жергиликтүү сатып алуулардын саны

Жергиликтүү сатып алуулардын саны

Өндүрүштүн үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо максатында биз товарларды жана кызматтарды 700 уюмдан сатып алабыз жана алардын 50% Кыргыз Республикасынын аймагында иштейт. 100% азык-түлүк өнүмдөрүн биз жергиликтүү базардан сатып алабыз.

алендарлык жыл ичинде, КГК мезгил жана өндүрүштүк муктаждыктарга жараша Кумтөр кенинде жумуштарды аткарууга келишимдик негизде 400дөн 1700гө чейин ар кандай жумуштун жана адистин ээлерин жумушка тартат. Келишим негизде жумушка тартылган жумушчулардын 80% Ысык-Көл облусунан. Жалпы Ысык-Көл облусунан бөдрөтчүлөрдүн санынан 61% – Жети-Өгүз районунун, 14% – Тоӊ районунун тургундары, ал эми калган 25% – Ысык-Көл облусунун башка райондору түзөт. (2020-жылдын 3-кварталына карата маалымат).