Бүгүнкү күндө күнүмдүк операцияларыбыз үчүн зарыл болгон буюм-тайымдар менен кызматтардын 11 000 түрүн 600гө жакын кыргызстандык ишкана камсыз кылып турганы айрым кызыктар тараптарды таң
калтырат чыгар. 9 жылдан ашуун мезгилдин ичинде азык-түлүк товарларынын 100% Кыргыз Республикасынын аймагынан сатылып алынат. Календардык жыл бою «Кумтөр» ишканасы кесиби менен дасыгы ар кандай болгон 1 100 жакын адамды контракттык негизде жумуш менен камсыз кылып турат.

Сурамжылоо көрсөткөндөй, жалдама жумушчулардын басымдуу көпчүлүгү (88% жакыны) – Ысык-Көл облусунун тургундары.

Анын ичинде 48% – Жети-Өгүз районунан, 14% – Тоң районунан, калган 26% – башка райондордон.