Кумтѳр эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин сатуу жѳнүндѳ жарыялайт

Кумтѳр эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин сатуу жѳнүндѳ жарыялайт

Жарыяланган: 17 March 2016


Кумтѳр Голд Компани ЖАКу, эсептен чыгарылган тоо-кен техникасын жана кам тетиктерин, «учурдагы абалда» сатуу жѳнүндѳ жарыялайт.

Кумтѳр Голд Компани ишканасы, ѳзүнүн Балыкчы ѳткѳѳл базасында, техниканы жүктѳѳгѳ кѳмѳк кѳрсѳтѳт. Кызыккандарды, ѳздѳрүнүн сунуштарын оозу чапталган, сыртында “Техника сатып алуу”, деп жазылган конверттерди Бишкек шаары, Ибраимов кѳчѳсү 24, “Учкун” АКнун имараты, 10 каб., адресине 15 апрель 2015 жыл, 17:00 чейин жѳнѳтүүгѳ чакырабыз.

Кошумча маалымат үчүн kumtor_localbuyer@kumtor.com электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. КГК менен потенциалдуу сатып алуучулардын ортосундагы макулдашуунун негизинде Кумтѳр кен-жайына сапар уюштурулушу мүмкүн.

КГК ишканасы, ар-кайсы сунуштоонун бүтүнүн же белгилүү бир бѳлүгүн кабыл алуу же албоо укугун сактайт. Ошонун негизинде, кызыкдар тараптардын тендерге катышуу үчүн жасаган чыгымдарын ордун толтуруу милдеттенмесинен баш тарткандыгын КГК ачык жана айкын билдирет.

Техника менен жеткиликтүү кам тетиктеринин тизмеси:

1. FORD 1997 F350 KGIH0254 S/N 1FTHF36F9VEB91698 Asset ID 000.50.43

P1050158

2. FORD TRUCK F350, KGIH 0330 S/N 1FTSF31F1XEE30029 Asset ID 000.50.57

3. FORD TRUCK, F350 4X4, SAFETY DEPART, KGIH 0225 Asset ID 000.50.58

4. FORD, F350, 4X4, EXPLORATION, KGIH 0220 Asset ID 000.50.61

5. FORD PICK UP 4X4 REGULAR, MILL MNTCE, KGIH 0226 Asset ID 000.50.82

6. FORD PICK UP 4X4 MINE MAINTENANCE , KGIH 0218 Asset ID 000.50.83

7. FORD PICK UP 4X4 REGULAR MINE MNTNCE, KGIH 0309 Asset ID 000.50.87

P1050142

8. TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP, EMULSION DPT, KGIH 0514 Asset ID 000.55.09