БОШ ОРУН ЖАБЫЛДЫ

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ:
• Химиялык жана пробирдик анализдерди жасоо;
• Байкоо-ченегич аспаптардын абалына жана иштөөсүнө байкоо жүргүзүү;
• Лаборатордук журналдарды толтуруу жана анализ менен текшерүүлөрдү өз убагында каттоо;
• Өндүрүштүк жана эмгек дисциплинасын, эмгекти коргоо эрежелерин жана коопсуздук техникасын, өрт коопсуздугун сактоо, айлана-чөйрөнү коргоо;
• Жеке коргоо каражаттарды колдонуу эрежелерин сактоо.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:
• Химия жана химиялык технологиялар жаатында жогорку билимдин ээси;
• Пробирдик анализдин лаборанты болуп 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
• Компьютердик сабаттуулукка ээ болуу;
• Кыргыз жана орус тилдерин билүү, англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
• Ден-соолугу чыӊ болуу (жумуш бийик тоолуу шарттарда);
• Коллектив менен иштей билүү, тил табыша билүү;
• Жоопкерчилик жана аткаргычтык;
• В категориясындагы айдоочу күбөлүгүнө ээ болуу.

Толтурулган анкетаны жана эмгек китепчесинин көчүрмөсүн 2017-ж. 18 октябрь, саат 16:00-дөн кеч эмес HR_Kumtor@kumtor.com электрондук почтасына же 720031, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 24 ( «Учкун» АК имараты, 10-кабат) дарегине тапшырышыңыз абзел.

Анкетаны бул жерден жүктөп алсаңыз же жогоруда берилген даректе алсаңыз болот.

Анкетада милдеттүү түрдө заявканын номерин белгилеп коюшуңуз зарыл: KS-17-103

Маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.