Төмөнкү сунуштарга кызыкдарлар бул дарекке кайрылысаңыздар болот: kgc_surplus@kumtor.com