Айлана-чөйрөнү коргоо багытына 2018-жылы 5,8 АКШ долларын жумшадык.

2018-жылга карата Айлана-чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2017-жылга карата Айлана-чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2016-ж үчүн Айлана  чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2015-ж үчүн Айлана  чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2014-ж. үчүн Айлана  чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2013-ж. үчүн Айлана  чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
2012-ж. үчүн курчап турган чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүктүрүү боюнча отчет
GRI G3 көрсөткүчтөрү боюнча мазмуну
Экологиялык баалоо: Кумтөр кен ишканасы, Кыргызстан
Парламенттик комиссиянын отчетун көз карандысыз баалоо
2011-жылга Айлана чөйрөнү коргоо боюнча жылдык отчету
Көз карандысыз эл аралык эксперттер «кумтөр» кен ишканасынын ишмердүүлүгүн иликтөөнүн корутундуларын беришти