“Кумтөр” долбоорун иштетүүдөгү негизги документтер жана уруксаттар

“Кумтөр Голд Компани” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык тийиштүү уруксаттарды, уруксаттамаларды жана макулдашууларды алууну улантууда. Негизги уруксаттар менен документтердин тизмеси төмөндө келтирилген.

Уруксаттамалардын аталышы Жарактуу мөөнөтү*
Кайра каралган Концессиялык Келишим 2042-жыл
Өзгөчө кырдаалдагы аракеттердин планы (ӨКАП) ӨКАП өзгөргүчө
Токсиндүү заттарды уу калдык сактагычта жайгаштырууга лицензия 29-май 2022
Калдыктарды айлана-чөйрөдө жайгаштырууга уруксат 31-декабрь 2019
Стационардык булганыч булактарынан атмосферага таштоого уруксат 31-декабрь 2019
Курулуш иштерин аткарууга лицензия Чектөө мөөнөтсүз
Концессиялык аянтта тоо иштерин жүргүзүү укугуна уруксат 12-декабрь 2020
Борбордук карьерде жардыруу иштерин жүргүзүү укугуна уруксат 18-октябрь 2019
Жардыруучу заттарды алып кирүүгө, өндүрүүгө жана реализациялоого лицензия 26-июль 2019
Кумтөр кенине чейин цианиддүү натрийди автоунаа менен коопсуз ташуу шарттары 19-октябрь 2019
Балыкчыдан Кумтөр кенине чейин натрий цианидин ташууга уруксат 15-ноябрь 2019
Кумтөр кенинде натрий цианидин сактоого уруксат 15-ноябрь 2019
Электр байланыш жана маалымат өткөрүү жаатында лицензия Чектөө мөөнөтсүз
Тазаланган өндүрүштүк агындыларды төгүүгө уруксат 8-май 2020
Тазаланган чарба-тиричилик агындыларды төгүүгө уруксат 8-май 2020

* Уруксаттамалар жарактуу мөөнөтү аяктаган сайын жаңыртылат