Лицензиялар жана уруксаттар

 

“Кумтөр” долбоорун иштетүүдөгү негизги документтер жана уруксаттар

“Кумтөр Голд Компани” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык тийиштүү уруксаттарды, уруксаттамаларды жана макулдашууларды алууну улантууда. Негизги уруксаттар менен документтердин тизмеси төмөндө келтирилген.

Уруксаттамалардын аталышы Жарактуу мөөнөтү*
Кайра каралган Концессиялык Келишим 2042-жыл
Өзгөчө кырдаалдагы аракеттердин планы (ӨКАП) ӨКАП өзгөргүчө
Токсиндүү заттарды уу калдык сактагычта жайгаштырууга лицензия 29-сентябрь 2022
Калдыктарды айлана-чөйрөдө жайгаштырууга уруксат 1-сентябрь 2022
Стационардык булганыч булактарынан атмосферага таштоого уруксат 1-сентябрь 2022
Курулуш иштерин аткарууга лицензия Чектөө мөөнөтсүз
Концессиялык аянтта тоо иштерин жүргүзүү укугуна уруксат 18-ноябрь 2023
Борбордук жана Түштүк-Батыш карьерлеринде жардыруу иштерин жүргүзүүгө уруксат 26-март 2023
Жардыруучу заттарды алып кирүүгө, өндүрүүгө жана реализациялоого лицензия 26-август 2023
Кумтөр кенине чейин цианиддүү натрийди автоунаа менен коопсуз ташуу шарттары Чектөө мөөнөтсүз же өзгөрүү киргизилгенге чейин
Балыкчыдан Кумтөр кенине чейин натрий цианидин ташууга уруксат 25-ноябрь 2022
Кумтөр кенинде натрий цианидин сактоого уруксат 25-ноябрь 2022
Электр байланыш жана маалымат өткөрүү жаатында лицензия Чектөө мөөнөтсүз
Тазаланган өндүрүштүк агындыларды төгүүгө уруксат 31-декабрь 2022
Тазаланган чарба-тиричилик агындыларды төгүүгө уруксат 31-декабрь 2022

* Уруксаттамалар жарактуу мөөнөтү аяктаган сайын жаңыртылат

© 2011-2022 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.