Бош орундар

09.01.2019

04.01.2019

ТОКАРЬ (КУМТӨР КЕНИНДЕ)

Вакансия жабык

15.08.2018

Каржы бөлүмүнө стажер

Вакансия жабык

04.07.2018

Маалымат технологиялар чөйрөсүндө консалтинг кызматтына сынак

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу МТ чөйрөсүндө адистерди, физика-техникалык факультеттердин бүтүрүүчүлөрүн, маалыматтар башкаруу чөйрөсүндө магистр жана кандидаттарды төмөнкү МТ багыттар боюнча консалтинг кызматтарын көрсөтүү конкурсуна катышууга чакырат:

23.04.2018

2, 3, 4 КУРСТАРДЫН СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН ЖАЙКЫ ТАКШАЛМА ПРОГРАММАСЫ

Жайкы такшалма программасына катышкыӊыз келеби? Университетте алган билимиӊизди, шыгыӊызды жана көндүмдөрүӊүздү иш жүзүндө колдонуу мүмкүнчүлүккө ээ болгуӊуз келеби? «Кумтөр Голд Компани» ишканасында, адистигиӊиз боюнча баалуу иш тажрыйбага ээ болгуӊуз келеби?

14.02.2018

IT кызматтарынын кенже адиси

БОШ ОРУН ЖАБЫЛГАН

15.01.2018