Биздин тажрыйбаларыбыз жана чечимдерибиз төмөндөгү баалуулуктарга негизделет жана багытталат. Ал баалуулуктар – биздин ким жана кен өндүрүүчү катары кандай экендигибиздин өзөгү.

Кенди толук жоопкерчилик менен иштетүү үчүн:

 • Компромиссиз коопсуздук;
 • Айлана-чөйрөнү коргоодогу кынтыксыздык
 • Кен өндүрүү иш-аракеттерин тынымсыз жакшыртуу.

Кызыкдар тараптардын үмүтүн ашыра актоо үчүн:

 • Иш жыйынтыктарын көңүл чордонунда кармоо;
 • Өндүрүш жүргүзүүдө мыктылыкка умтулуу;
 • Адамдар жана айлана-чөйрөгө залака келтирүүчү тобокелдерди аныктоо жана алдын алуу;
 • Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө салымыбызды арттыруу;
 • Жергиликтүү сатып алууларга өзгөчө басым;
 • Жаштар, айлана-чөйрө жана биоартүрдүүлүк багыттарында туруктуу өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууга милдет.

Бирдиктүүлүктүн негизин сактоо үчүн:

 • Ачык жана сый алака
 • Мыйзам талаптарын жана эл аралык стандарттарды кармануу;
 • Ишибиз жана Компаниябыз менен сыймыктануу;
 • Ар түрдүүлүктү сыйлоо – бардык адамдар менен бирдей урмат жана сый мамиледе болуу.