Биздин тажрыйбаларыбыз жана чечимдерибиз төмөндөгү баалуулуктарга негизделет жана багытталат. Ал баалуулуктар – биздин ким жана кен өндүрүүчү катары кандай экендигибиздин өзөгү.

Биздин келечек – биримдикте

  • Жалпы командабыз менен жеӊүү маанилүү болсо, анда ар бирибизге камкордук, ɵз ара колдоо жана баарыбыз үйгɵ аман-эсен кайтарыбызга ишеним аркылуу гана мүмкүн. Компания кызматкерлердин коопсуздук маселелерине, анын ичинде аныкталган тобокелдиктерди ɵз убагында четтетүү же кɵзɵмɵлдүн, зарыл жеке коргонуу каражаттарын колдонуунун эсебинен жоопкер мамилесине ɵбɵлгɵ түзɵт.

Максаттарга ийгиликтүү жетишүү

  • Бизнесте калуу үчүн ийгиликтүүлүк ар бир компания үчүн зарыл. Эмгек коопсуздугусуз – ийгилик да жок. «Кумтɵр» компаниясы үчүн ийгилик травматизм менен келишкис. Кооптуу иштɵɵ менен узак убакыт аралыгында натыйжалуу ɵндүрүшкɵ ээ болуу мүмкүн эмес.

Үзгүлтүксүз жакшыртуу

  • Биз компаниянын бардык кызматкерлери үчүн эмгек шарттарын жакшыртуунун үстүндɵ дайыма иштейбиз. Компания ɵз кызматкерлерин маалымдоону жана алардын ɵндүрүштүк ишмердүүлүктүн алкагында коопсуздук жана саламаттык үчүн тобокелдиктерди тɵмɵндɵтүү менен байланышкан процесстерге катышуусун камсыздоого умтулат, ошондой эле, алардын бул тармактагы демилгелерин жүзɵгɵ ашырууга кɵмɵктɵшɵт.

Ак-ниеттүү ишкана

  • Биз тоо-кен ишине жоопкер мамилени кɵрсɵтɵбүз. Компания ырааттуу түрдɵ ɵндүрүштүк процесстердин курчап турган чɵйрɵгɵ терс таасир этүүлɵрүн туруктуу тɵмɵндɵтүүгɵ жана болтурбоого умтулат. «Кумтɵр Голд Компани» ɵз ишмердүүлүгүндɵ ɵз кызматкерлеринин эмгектин коопсуз шарттарына укугун тааныйт жана кепилдик берет, ошондой эле ɵзү болгон региондогу жергиликтүү жамааттын маданиятын жана салттарын эске алат.