АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА КЕНЖЕ ИНЖЕНЕР (КУМТӨР КЕНИ)

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА КЕНЖЕ ИНЖЕНЕР (КУМТӨР КЕНИ)

Жарыяланган: 04 August 2021

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА КЕНЖЕ ИНЖЕНЕР (Кумтөр кени)

Билдирүүнүн номери: KGC-21-0129

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ:

  • Компаниянын бөлүмдөрү тарабынан колдонуудагы экологиялык мыйзамдардын, нускамалардын, стандарттардын жана АЧК боюнча нормативдердин аткарылуусун контролдоо;
  • Биоартүрдүүлүк, айлан-чөйрөнү булгоосун жана зыяндуу заттардын атмосферага чыгуусун алдын алуу, технологиялык калдыктарды азайтуу же толук жоюу, жер жана суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча илимий-изилдөө жана тажрыйба иштерин жүргүзүү.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

  • Айлана-чөйрөнү коргоо, экология же химия жаатында жогорку техникалык/инженердик билими болуу;
  • Адистиги боюнча, жана ошондой эле өндүрүштө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуу;
  • Билимдери:

– Кыргыз Республикасынын саламаттыкты, эмгекти жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында мыйзамдарды жана башка укуктук-ченемдик актыларын;

– экология тармагындагы эл аралык стандарттарын;

– жаратылыш коргоо ишмердигине байланыштуу документацияны жүргүзүү жана отчетторду түзүү тартибин;

– жарандык жана эмгек мыйзамдарынын негиздерин билүү.

Анкетаны жана резюмени 2021-ж. 17 август саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек же Бишкек, Каракол, Балыкчы шаарларында КГКнын офистерине тапшыруу керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА KGC-21-0129 БИЛДИРҮҮНҮН НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.