МТ АДИСИ (БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ОФИС)

МТ АДИСИ (БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ОФИС)

Жарыяланган: 14 September 2021

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК

 төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт 

 МТ адиси (Бишкек шаарындагы офис)

Билдирүүнүн номери: KGC-21-0154

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

 • MS SQL маалымат базаларын администрациялоо;
 • Veeam Backup & Replication администрациялоо;
 • Microsoft серверлерин администрациялоо;
  • Иштөө жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу;
  • “Көйгөйлүү” жана стандарттык эмес өтүнмөлөр боюнча кайрылууларды чечүү;
  • Жүктөмдү башкаруу;
 • Виртуалдык инфраструктура (Hyper-V) менен иштөө:
  • Виртуалдык машиналарды даярдоо жана жайгаштыруу;
  • Бөлүнгөн ресурстарды башкаруу;
  • Резервдик сактоо;
 • Инфраструктуралык кызматтарды администрациялоо:
   • Active Directory, Group Policy (GPP, SRP, Windows Firewall);
   • Репликация каталар көйгөйүн чечүү;
   • Сайттарды жана түйүндөрдү башкаруу;
   • Объекттерди калыбына келтирүү;
 • DNS, DHCP, DFS, жалпы файлдык ресурстар, басып чыгаруу сервистери, WSUS;
 • Почта системаларын администрациялоо:
   • Microsoft Exchange Online, Mailbox Archive, почта каттарынын трекинги;
 • Windows Server 2008R2/2012R2/2016 сервердик ОС жалпы администрациялоо;
  • Ресурстарды пландаштыруу;
  • Көйгөй чечүү жана өндүрүштөгү кооптуу жерлерди издөө;
  • Windows Failover Cluster башкаруу жана ырастоо.

 МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Жогорку техникалык билим;
 • Системдик администрациялоо жана Microsoft Windows базасындагы операциондук системаларды коштоо жаатында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйба;
 • Билимдери:
   •  Microsoft инфраструктуралык технологияларды;
   • операциялык системалардын ишин;
   •  MS SQL маалымат базаларынын ишин;
   • почта кызматтарынын ишин;
   • сервердик жабдуулардын ишин;
   • ЛВС жана Cisco коммутациялык жабдууларынын түзүлүш жана иштөө принциптерин (артыкчылык);
   • Linux операциондук системасынын негиздерин билүү жана аларды администрациялоо боюнча башкы көндүмдөрү болуу (артыкчылык);
 • Microsoft Windows багыттары боюнча сертификациянын болушу (артыкчылык)
 • Аналитикалык ой-жүгүртүү;
 • Коллективде иштей билүү, демилгелүүлүк;
 • Өз кесиптик деңгээлин көтөрүүгө жана окууга умтулуу.

Анкета жана резюмени 2021-жыл 26-сентябрь саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-21-0154

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.