“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК “КУМТӨР”КЕНИНДЕ ГЕОЛОГИЯЛЫК ЧАЛГЫНДОО ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮГӨ СУНУШТАРДЫ КАЙРА КАБЫЛ АЛУУ ТУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК “КУМТӨР”КЕНИНДЕ ГЕОЛОГИЯЛЫК ЧАЛГЫНДОО ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮГӨ СУНУШТАРДЫ КАЙРА КАБЫЛ АЛУУ ТУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 14 July 2021

Кабыл алуу жабык

КГК тажрыйбалуу персоналы жана өздүк/ижарага алынган жабдуу паркы бар кызыкдар уюмдарды кызматташууга чакырат. Биринчи этапта төмөнкү документтерди берүү керек: кол коюлган купуялуулукту сактоо тууралуу макулдашуу, толтурулган сурамжылоо баракчасы жана анда көрсөтүлгөн документтерди тиркеп, exploration.bid@kumtor.kg электрондук почтасына 2021-жылдын 3-августу саат 17: 00гө чейин жөнөтүү керек.

Тандоо эки этапта жүргүзүлөт. Биринчи этапта кабыл алынган документтерди иликтөөдөн кийин тандалып алынган талапкерлер атайын онлайн шилтеме боюнча онлайн талкуулоого чакырылат, анда кызыктырган суроолорду бере алышат. Талкуудан кийин 10 иш күндүн ичинде, коммерциялык сунуштарды онлайн талкууга берилген шилтеме менен бирге жөнөтүлгөн форматта берүү зарыл.

Техникалык тапшырма

Сурамжылоо баракчасы

Купуялуулук туралуу макулдашуу