“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК (КГК) 2021-ЖЫЛДЫН ИЮНЬ-ИЮЛЬ АЙЛАРЫНДА 4000 (ТӨРТ МИҢ) ТОННАГА ЧЕЙИН ЖАЙКЫ ДИЗЕЛДИК ОТУНДУ ЖАНА 63 (АЛТЫМЫШ ҮЧ) ТОННАГА ЧЕЙИН K4-K5 ЭКОЛОГИЯЛЫК КЛАССТАГЫ А-92 БЕНЗИНИН ТЕМИР ЖОЛ ЦИСТЕРНАЛАРЫНДА ЖЕТКИРҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

“КУМТӨР ГОЛД КОМПАНИ” ЖАК (КГК) 2021-ЖЫЛДЫН ИЮНЬ-ИЮЛЬ АЙЛАРЫНДА 4000 (ТӨРТ МИҢ) ТОННАГА ЧЕЙИН ЖАЙКЫ ДИЗЕЛДИК ОТУНДУ ЖАНА 63 (АЛТЫМЫШ ҮЧ) ТОННАГА ЧЕЙИН K4-K5 ЭКОЛОГИЯЛЫК КЛАССТАГЫ А-92 БЕНЗИНИН ТЕМИР ЖОЛ ЦИСТЕРНАЛАРЫНДА ЖЕТКИРҮҮ БОЮНЧА КОММЕРЦИЯЛЫК СУНУШТАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ЖАРЫЯЛАЙТ

Жарыяланган: 02 June 2021

Кабыл алуу жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК (КГК) 2021-жылдын июнь-июль айларында 4000 (төрт миң) тоннага чейин жайкы дизелдик отунду жана 63 (алтымыш үч) тоннага чейин K4-K5 экологиялык класстагы А-92 бензинин темир жол цистерналарында жеткирүү боюнча коммерциялык сунуштарды кабыл алуу жөнүндө жарыялайт.  DAP жеткирүү шарттары Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн “Луговая КЗХ” темир жол бекети жана Кыргыз Республиканын жарандары үчүн “Рыбачье КРГ” темир жол бекети.  Сунушталып жаткан дизелдик отун жана бензин ЕАЭБ ТРнын талаптарына шайкештик сертификатына ээ болушу керек.

КГК кызыкдар уюмдарды өзүнүн коммерциялык сунуштарын www.kumtor.kg веб-сайтта жарыяланган шаблонго ылайык түзүп, А4 форматтагы бекитилген конвертте, аны “Дизелдик отун жана / же бензин менен камсыз кылуу” деп жазып, 2021-жылдын 18-июну саат 17.00гө чейин төмөнкү дарек боюнча коммерциялык сунуштарды кароо комиссиясына тапшырууга чакырат: КГКнын офиси, Бишкек ш, Ибраимов көч., 24, 10-кабат.