ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН “BACK END ИШТЕП ЧЫГУУ” ТОБУНУН БАШЧЫСЫ

Жарыяланган: 05 August 2022

Жабык

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК

төмөнкү бош кызмат орду жөнүндө жарыялайт

Өнүгүү башкармалыгынын “Back End иштеп чыгуу” тобунун башчысы Маалымат технологиялар дирекциясы (Бишкек кеңсеси)

Билдирүүнүн номери: KGC-22-004 

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИ: 

 • Иштеп чыгуу:

– МТ стратегияларына жана саясаттарына ылайык жаңы програмалоо технологияларды колдонуу менен МТ Ситемасынын ПК бэкенд бөлүктөрүн;

– МТ Системасынын Бэкенд иштеп чыгуусун өнүктүрүү стратегияларын;

– МТ Системасынын Бэкенд иштеп чыгуу компонеттерин оптималдаштыруу боюнча сунуштарды;

– Бэкенд иштеп чыгуу боюнча стандарттарды жана эрежелерди;

 • Жаңы жана бар болгон МТ чечимдери үчүн Бэкенд программалык камсыздоо сервистерин өнүктүрүү максатында Компаниянын долбоорлоруна катышуу;
 • Колдонмо программалык камсыздоосунун Бэкенд бөлүктөрү боюнча МТ стандарттарына, маалыматтык коопсуздук стандарттарына дал келүүсүн текшерүү;
 • Бэкенд бөлүктөрү боюнча өзгөрүүлөрдүн МТ Системасынын саясаттарына жана Компаниянын МТ өзгөрүүлөр процедураларына (сhange management) дал келүүсүн текшерүү;
 • “Back End иштеп чыгуу” тобуна жүктөлгөн тапшырмалардын аткарылышын камсыздоо;
 • Жалпы топтун ишин жетектөө жана “Back End иштеп чыгуу” тобуна жүктөлгөн тапшырмалардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартуу;
 • Топтун иш планын аткаруу тууралуу отчетту үзгүлтүксүз тапшыруу;
 • Компаниянын бизнесс-процесстеринин функцияларына программалык камсыздоонун шайкештик даражасын талдоо;

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

 • Билими: Маалымат технологиялар/программалык камсыздоону долбоорлоо жана иштеп чыгуу/колдонмо математика жана информатика жаатында жогорку техникалык билим;
 • Иш тажрыйбасы:

– маалымат системалары чөйрөсүндө 3 жылдан кем эмес (тоо-кен компанияларында иш тажрыйба артыкчылык болуп саналат);

– колдонмо программалык камсыздоосунда тест-скрипттерди долборлоо жана иштеп чыгуу боюнча 3 жылдан кем эмес (“Back end иштеп чыгуу” жагында артыкчылыкка ээ).

– МТ долбоорлорунда жана тапшырмаларында Башкы иштеп чыгуучу кызматында – 3 жылдан кем эмес;

– API, Cloud and Native сервистерин колдонуу менен микросервистик архитектураны программалоодо;

– реляциондук СУБД менен, маалыматты транзакциондук иштеп чыгууну билүү;

– булуттук технологиялар (IaaS, PaaS, SaaS) менен иштөө тажрыйбасы;

 • Атайын көндүмдөрү жана билими:

– программалоо тилдеринин (C#, Delphi, Java, VB) биринде объектиге ылайык программалоо;

– маалыматтык технологиялар,  программалык камсыздоону иштеп чыгуунун жана долбоорлорду башкаруунун жетилгендик деңгээли боюнча алдыңкы тажрыйбаларды, (COBIT, ITIL, CMMI, AGILE, PMBOK) стандарттардын бирин колдонуу.

– стандарттар, процесстер, иштеп чыгуу, тестирлөө инструменттери, процесстердин метрикаларын жана коддун сапатын аныктоо (CI /CD, DevOps техникалык практикалар, Open Stack), пландалган көрсөткүчтөргө жетишүү жана көзөмөлдөө;

– SOA (Service – Oriented Architecture) менен иштөө;

– Java (Spring Boot), Golang тилдери жана JavaScript (React, Node.js), ANSI SQL, MS SQL фреймворктору;

– бизнес-системалардын иши (Финансы, Сатып алуулар, Кампа, Техтейлөө, Өндүрүш), тоо-кен ишмердиги, металлургия – артыкчылыкка ээ;

– жогорку коммуникативдик көндүмдөргө ээ болуу.

 • Тилдерди билүү:

– орус тилин – эркин билүү;

– кыргыз тилин билүү – кубатталат;

– англис тилин орто деңгээлден жогору (Upper Intermediate) же алдыңкы (Advanced) деңгээлде билүү.

Анкета жана резюмени 2022-жыл 19-август саат 16.00 кеч эмес HR@kumtor.kg электрондук дарегине жиберүү керек.

Анкетаны бул шилтеме менен өтүп алса болот.

Анкетада жана электрондук каттын темасына билдирүүнүн номерин көрсөтүү керек: КGC-22-004.

ЭСКЕРТҮҮ! ТЕМАСЫНДА БИЛДИРҮҮ НОМЕРИ КӨРСӨТҮЛБӨГӨН КАТТАР КАРАЛБАЙТ.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ.

Предыдущая публикацияЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ ҮЧҮН ТАКШАЛМА ПРОГРАММАСЫ Следующая публикацияМААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДИРЕКЦИЯСЫНЫН ӨНҮГҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН "ИНТЕГРАЦИОНДУК ИШТЕП ЧЫГУУЛАР" ТОБУНУН БАШЧЫСЫ
© 2011-2023 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.