(ЖАҢЫЛАНДЫ) — ТЕХНИКАЛЫК КОНТРОЛДОО БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

(ЖАҢЫЛАНДЫ) — ТЕХНИКАЛЫК КОНТРОЛДОО БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 02 April 2024

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК Техникалык контролдоо бөлүмүнө (ТКБ) эки жылдык стажировкадан өтүү үчүн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн тандоо жүргүзөт. 

Талаптар:

 • Билим, квалификация: Түстүү металлургия же пайдалуу кен-байлыктарын байытуу тармагында;
 • Иш тажрыйбасы (тармак, кызмат, канча убакыт): Окшош профилдеги инженердик-техникалык кызматтарда адистик боюнча иш тажрыйбасы артыкчылык болот.
 • Билим жана көндүмдөр: Приоритеттерди коюу, командада иштөө, көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүү, стресске чыдамдуулук жана бир эле учурда бир нече тапшырмаларды аткаруу жөндөмдүүлүгү.
 • Жеке сапаттар: Жоопкерчилик, тыкандык, тартиптүүлүк;
 • Кошумча көндүмдөр (тилдерди билүү, компьютердик программалар ж.б.): Программалык камсыздоону билүү (MS Office), тилдерди билүү артыкчылык болот.

Милдеттер:

 • Белгиленген стандарттарга ылайык технологиялык өлчөөлөрдү жана анализдерди, физикалык, химиялык жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү.
 • Эксперименталдык иштерди колдоо, өндүрүштүк сыноолорго, жаңы фабрикалык долбоорлорго катышуу.
 • Лабораториялык жабдуулардын, приборлордун жана жумуш орундарынын абалы эмгекти коргоо талаптарына жооп беришин камсыздоо жана орун алган кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрүү.
 • Белгиленген отчеттуулук формаларын даярдоого жана тапшырууга көмөктөшүү.
 • Контролдук өлчөөлөрдү, мониторингди, эсептөөлөрдү жана өндүрүш үчүн зарыл болгон башка иштердин түрлөрүн жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү.

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын узактыгы – 2 жыл
 • Такшалманын орду – Кумтөр кен ишканасы
 • Такшалманын графиги – 14/14

Тандоого катышуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2024-жылдын 11-апрелинде 16:00 дөн кечиктирбестен шилтеме аркылуу өтүп тиркеңиз.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.