Сорттолгон таштандылар

Сорттолгон таштандылар

Жарыяланган: 09 April 2016

Кыргызстандагы таштанды полигондордун абалы, катуу тиричилик таштандалырады чогултуу, сорттоо жана утилизациялоо маданияты, анын ичинде «Кумтөр» кен ишканасында кандай чаралар аркылуу жайылып жатканы жөнүндө сюжет.