Кыргызстанда биринчи колдонулган майларды кайра иштеп чыгаруучу завод

Кыргызстанда биринчи колдонулган майларды кайра иштеп чыгаруучу завод

Жарыяланган: 01 November 2018

Кыргызстанда биринчи жолу күйүүчү майлоочу майлардын калдыгын кайра иштеп чыгаруучу  заводдун ачылышы тууралуу сюжет