ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 06 March 2024

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Туруктуу Өнүктүрүү бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо өткөрөт.

Талаптар:

 • Жогорку техникалык, инженердик, экономикалык жана юридикалык билим;
 • Оозеки жана жазуу жүзүндө баарлашуу көндүмдөрү, анын ичинде кыргыз жана орус тилдерин эркин билүү;
 • Microsoft Office программаларын ишенимдүү колдонуу;
 • Күчтүү пландаштыруу жана уюштуруу жөндөмү, ишти кыска мөөнөттө бүтүрүү жөндөмдүүлүгү;
 • Натыйжалуулук жана командада иштөөгө каалоо.

Милдеттер:

 • Бөлүмдүн кириш жана чыгыш каттарын эсепке алуу;
 • Жооптордун долбоорлорун даярдоого көмөк көрсөтүү;
 • Иш-чараларды өткөрүүгө көмөк көрсөтүү;
 • КГКнын ММКлары үчүн керектүү маалыматты даярдоого көмөк көрсөтүү;
 • Уставдык документтер боюнча маалыматтарды чогултуу;
 • Командалар программасында документтерди эсепке алуу;
 • Келишим түзүүгө көмөк көрсөтүү;
 • Котормонун маанилик тактыгын көзөмөлдөө;
 • Иштиктүү каттарды которууга жана түзүүгө жардам берүү.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек ш. кеңсе
 • Такшалма графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2024-жылдын 11-марты, саат 16:00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.